Cicle Formatiu Grau Mitjà
Emergències Sanitàries
També online o a distància

Sanitat

Tècnic/a en Emergències sanitàries modalitat presencial i online

CONTACTE
Accés al BLOG

COMPETÈNCIA
Aquests estudis capaciten per traslladar pacients donant una atenció sanitària bàsica i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme la teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

METODOLOGIA ABP
Treball en projectes, enfocat a que l’alumnat pugui resoldre problemes de manera autònoma. Es potencia l’adquisició de competències transversals destacant el treball en equip.

PROJECTE 360º
El projecte Logos 360 és una manera de treballar que parteix de l’ABP. Els diferents mòduls que formen part del cicle es barregen i formen entre tots el projecte que durarà dos anys. Als alumnes se’ls presenta un total de 10 situacions al llarg de cada curs i ells han d’analitzar-les, fer recerca, posar en comú la informació trobada i acabar fent una simulació clínica.

Això permet que l’alumnat aprengui uns coneixements teòrics i que els posi en pràctica. A més, aquesta metodologia ensenya els alumnes a aprendre i a desenvolupar una capacitat crítica que els serà molt útil en la seva professió.

SEMINARIS
Amb professionals de l’àmbit sanitari i d’emergències i participació en Jornades d’Actualització d’Emergències a l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. Visites tècniques i participació en simulacres.

PRÀCTIQUES
Disposem d’una ambulància real i un simulador d’ambulància amb tot l’equipament sanitari per realitzar tallers pràctics per reforçar els seus aprenentatges.

FORMACIÓ
D’atenció sanitària amb Tècnics en Emergències especialistes i Infermers del SEM.

SUPORT VITAL BÀSIC+DEA
Obtenció del certificat oficial de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació emès pel Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
416 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres, grup de matí i de tarda.

SORTIDES PROFESSIONALS
Tècnic/a en transport sanitari
Tècnic/a en emergències sanitàries
Operador/a de teleassistència
Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències

ACCÉS A GM
Graduat en ESO
Tenir un títol de tècnic/a
Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINGUTS
1r curs:
· Manteniment mecànic preventiu del vehicle
· Dotació sanitària en emergències
· Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
· Evacuació i trasllat de pacients
· Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
· Anatomofisiologia i patologia bàsiques
· Formació i orientació laboral
· Anglès tècnic

2n curs:
· Logística sanitària en emergències
· Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
· Suport psicològic en situacions d’emergència
· Teleemergències
· Empresa i iniciativa emprenedora
· Síntesi
· FCT Formació en centres de treball

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).
· Fundació Althaia
· HTGroup
· SEM

CONTINUÏTAT
Cicles Formatius de Grau Superior
Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
Món laboral

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+