Cicle Formatiu Grau Mitjà Gestió administrativa

Administració i gestió

Tècnic/a en Gestió administrativa

Aquests estudis capaciten per exercir activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

DESCARREGA'T FITXA

Faràs pràctiques a l’estranger. Programa Erasmus+

Gestionaràs la teva empresa online

Espurna
Fomentar l’emprenedoria treballant la confiança, la cooperació, la comunicació i la creativitat.

HUBS
Reptes d’empreses per resoldre de forma innovadora fomentant la creativitat i el treball en equip.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

JOVItec
Simula un servei informàtic dirigit exclusivament a les famílies de l’Escola.

Althaia Activa, Xarxa Assistència Universitària
Crea una empresa, la seva gestió i creació de nous serveis sobre aprenentatge, formació i coneixement.

Utilitzaràs l’ordinador com a eina de treball

Utilitzaràs metodologies innovadores a l’aula

Comptabilitat i facturació

Coneixeràs l’experiència d’experts del sector

Et prepararàs per obtenir el títol del BEC (Business English Certificate) de la Universitat de Cambridge

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

HORARI
De tarda

ACREDITACIÓ
Tècnic/a en gestió administrativa

CONTINGUTS
• Comunicació empresarial i atenció al client
• Operacions administratives de compravenda
• Operacions administratives de recursos humans
• Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
• Tècnica comptable
• Tractament de la documentació comptable
• Tractament informàtic de la informació
• Operacions administratives de suport
• Anglès
• Empresa i Administració
• Empresa a l’aula
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
•  Bancs privats i públics
•  Caixes d’estalvi
•  Corporacions i institucions de crèdit i finançament
•  Assegurances. Altres serveis financers prestats a les empreses.
•  A l’Administració pública: central, local i autonòmica.
•  En qualsevol empresa d’àmbit públic i privat que realitzi la seva activitat en qualsevol dels tres sectors econòmics, dintre de la funció d’administració i de gestió.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Auxiliar administratiu/va, de documentació i arxiu
• Ajudant/a d’oficina
• Gestor/a de cobraments i pagaments
• Caixer/a
• Administració de banca i institucions financeres
• Treballador/a de mitjans de pagament, de tresoreria, de mitjans de valors, de mitjans d’estranger
• Auxiliar admistratiu/va de l’Administració pública, d’assegurances de producció
• Auxiliar admistratiu/va de sinistres i reassegurances
• Administratiu/va comercial, de gestió i de personal

ACCÉS A GM
• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

CONTINUÏTAT
• Altres Cicles Formatius
• Estudis universitaris de grau
• Món laboral

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+