Cicle Formatiu Grau Mitjà Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

CONTACTE
DESCARREGA'T FITXA

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

JOVIbike
És la simulació empresarial de creació d’una empresa, que consisteix crear un taller de reparació i manteniment de bicicletes que s’ofereix als alumnes, familiars i equip humà del centre.

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic
i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

COMPETÈNCIA
És competència general d’aquest tècnic/a conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

DURADA DELS ESTUDIS
1 curs acadèmic
FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres en horari de matí.

CONTINGUTS
Medi Natural
Conducció de grups i activitats en el medi natural
Seguretat i Supervivències en muntanya
Conducció de grups en bicicleta
Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Fonaments de l’activitat física
Primers auxilis
Activitats físiques per a persones amb discapacitats
Dinàmica de grups
Formació i orientació laboral
Crèdit de síntesi
Formació en centres de treball (FCT)

SORTIDES PROFESSIONALS
Acompanyador/a de muntanya
Guia de turisme eqüestre
Guia d’itineraris en bicicleta
Coordinador/a d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura
Promotor/a d’activitats de conducció/guiatge en clubs i associacions

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
Empreses d’esports d’aventures.
Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs o cases de colònies, refugis.
Agències de viatges.
Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.
Clubs esportius.
Escoles.
Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.
Entitats públiques que
ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

ACCÉS A GM
Graduat en ESO
Tenir un títol de tècnic/a
Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

ACCÉS A GM
Altres Cicles Formatius
Món laboral

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+