Grau Superior Higiene bucodental

SANITAT

La competència general d’aquest títol consisteix en promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i tècnic-assistencial que incloguin, l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg. Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

DESCARREGA'T FITXA

• Recepció i logística a la clínica dental
• Estudi de la cavitat oral
• Exploració de la cavitat oral
• Intervenció bucodental
• Epidemiologia en salut oral
• Educació per a la salut oral
• Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
• Pròtesis i ortodòncia
• Primers auxilis
• Fisiopatologia general
• Projecte d’higiene bucodental
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Formació en centres de treball

2.000 hores – 2 cursos acadèmics

Exerceixen la seva activitat professional en el sector sanitari públic i privat, en l’àrea d’atenció sanitària i promoció de la salut, formant part d’equips estructurats de salut bucodental, d’equips d’atenció primària, en les unitats de promoció de la salut, i en consultes o gabinets dentals privats. Poden integrar-se en un equip de prevenció i atenció sanitària, coordinat per un facultatiu. Desenvolupant funcions d’organització gestió en la unitat o gabinet dental de treball, presten serveis assistencials i preventius a la comunitat i controlen la qualitat dels mateixos a través d’activitats de vigilància epidemiològica i d’educació sanitària.

• Tècnic/a superior en higiene bucodental
• Tècnic/a especialista higienista dental
• Higienista bucodental
• Educador/a en salut bucodental

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic/a superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau