Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia

SANITAT

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i augmentar la capacitació dels futurs professionals, neix la formació dual, on es combina la formació a l’aula i...

DESCARREGA'T FITXA

• Oficina de farmàcia
• Dispensació de productes farmacèutics
• Dispensació de productes parafarmacèutics
• Formulació magistral
• Promoció de la salut
• Disposició i venda de productes
• Operacions bàsiques de laboratori
• Primers auxilis
• Anatomofisiologia i patologia bàsiques
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball

2.000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i augmentar la capacitació dels futurs professionals, neix la formació dual, on es combina la formació a l’aula i a l’empresa. La formació en empresa es realitza en dues fases, la primera en pràctiques i la segona amb estada remunerada.

En cursar aquests estudis s’estarà capacitat, entre d’altres, per a la dispensació de medicaments i productes de parafarmàcia, informació als clients sobre la seva utilització, i elaboració de preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics.

• Hospitals
• Farmàcies
• Establiments de parafarmàcia

• Tècnic/a auxiliar de farmàcia
• Tècnic/a magatzem de medicaments
• Tècnic/a en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia
• Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar la prova d’accés)