Grau Mitjà Emergències sanitàries

Tècnic/a en emergències sanitàries

Aquests estudis capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

DESCARREGA'T FITXA

• Manteniment mecànic preventiu del vehicle
• Logística sanitària en emergències
• Dotació sanitària en emergències
• Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
• Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
• Evacuació i trasllat de pacients
• Suport psicològic en situacions d’emergència
• Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
• Teleemergències
• Anatomofisiologia i patologia bàsiques
• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1617 hores en el centre docent
383 en el centre de treball

Grup matí: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores
Grup tarda: de dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 hores

Traslladar el pacient al centre sanitari, donar suport bàsic sanitari i psicològic en l’entorn prehospitalari, portar a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i el desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

• Tècnic/a en transport sanitari
• Tècnic/a en emergències sanitàries
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar prèviament la prova d’accés)

Transport sanitari de Catalunya (TSC)