Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria

Tècnic/a en auxiliar d’infermeria

És competència general d’aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat/da d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

DESCARREGA'T FITXA

• Operacions administratives i documentació sanitària
• L’ésser humà davant la malaltia
• Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
• Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
• Primers auxilis
• Higiene del medi hospitalari i neteja de material
• Recolzament psicològic al pacient/client
• Educació per a la salut
• Tècniques d’ajuda odontologicoestomatològica
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

1400 hores • 1 curs acadèmic
990 hores en el centre docent
410 en el centre de treball

Grup matí: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30
Grup tarda: de dilluns a divendres de 15:00 a 21.30

Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència. Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client. Tenir cura les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis. Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària. Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

• Atenció primària i comunitària: atenció domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
• Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
• Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoterapia

• Tècnic/a auxiliar d’infermeria, d’atenció primària, d’atenció domiciliària i d’unitats especials i salut mental
• Auxiliar d’infermeria/clínica
• Auxiliar de balnearis
• Auxiliar d’atenció primària
• Auxiliar cures d’infermeria a domicili
• Auxiliar bucodental
• Auxiliar geriàtric
• Auxiliar pediàtric
• Auxiliar d’esterilització
• Auxiliar d’unitats especial
• Auxiliar de salut mental

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar la prova d’accés)