Cicle Formatiu Grau Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes

Informàtica i Comunicacions

Tècnic/a en Sistemes microinformàtics i xarxes

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

DESCARREGA'T FITXA
 • Muntatge i manteniment d’equips
 • Sistemes operatius monolloc
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Serveis de xarxa
 • Aplicacions web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector.

De dilluns a divendres:
de 9.00 a 14.30 hores

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Empreses de diversos sectors d’activitat econòmica, en el departament d’informàtica o de processament de dades, departament tècnic, etc. Empreses proveïdores i/o distribuïdores de serveis informàtics. Sector de serveis a les empreses. Empreses de comunicacions i empreses proveïdores de serveis d’Internet.

 • Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d’equips informàtics
 • Tècnic/a en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic/a en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic/a de suport informàtic
 • Tècnic/a de xarxes de dades
 • Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador/a de teleassistència
 • Operador/a de sistemes
 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la incorporació als Cicles formatius de grau Superior
 • Cicles formatius de grau superior
  GS Desenvolupament d’aplicacions web
  GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+