Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

Cursos

Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

GM Sistemes microinformàtics i xarxes

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la...

Desenvolupament d’aplicacions web

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat  client  o servidor, garantint-ne l’accés a les dades...

GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de...