Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

GM Sistemes microinformàtics i xarxes

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la...

Desenvolupament d’aplicacions web

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat  client  o servidor, garantint-ne l’accés a les dades...

GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de...

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
As you read this week’s www.midnightpapers.com post, make sure you keep score to see how many you’ve actually dined at