Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

Cicle Formatiu Grau Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la...

Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions web

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de...

Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de...

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+