Curs d'accés Grau Mitjà i Grau Superior

Cursos

Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

CAM Curs específic d'accés als cicles de Grau Mitjà

Poden accedir-hi les persones que no tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria ni cap requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Per a la matrícula...

CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de grau Superior

Poden accedir-hi les persones que posseeixen el títol de Tècnic/a de Grau Mitjà d’un cicle de Grau Mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments...