Cicle Formatiu Grau Superior Gestió de vendes i espais comercials

Comerç i Màrqueting

Tècnic/a superior en Gestió de vendes i espais comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Erasmus+
Participació al projecte Erasmus+ per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius amb una beca de fons europea.

DESCARREGA'T FITXA

• Aparadorisme i disseny d’espais comercials
• Gestió de productes i promocions en el punt de venda
• Gestió econòmica i financera de l’empresa
• Investigació comercial
• Logística d’aprovisionament
• Logística d’emmagatzematge
• Organització d’equips de venda
• Polítiques de màrqueting
• Tècniques de venda i negociació
• Anglès
• Màrqueting digital
• Atenció al client, consumidor i usuari
• Formació i orientació laboral
• Projecte de gestió de vendes i espais comercials
• Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h

Tècnic/a superior superior en gestió de vendes i espais comercials

• Cap de vendes
• Representant comercial
• Agent comercial
• Encarregat de botiga
• Encarregat de secció d’un comerç
• Venedor tècnic
• Coordinador de comercials
• Supervisor de telemàrqueting
• Merchandiser
• Aparadorista comercial
• Dissenyador d’espais comercials
• Responsable de promocions punt de venda
• Especialista en implantació d’espais comercials

  • Tenir títol de batxillerat
  • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
  • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
  • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.