Grau Superior Gestió de vendes i espais comercials

COMERÇ I MARQUÈTING

La competència general d’aquest títol consisteix en gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

DESCARREGA'T FITXA

• Aparadorisme i disseny d’espais comercials
• Gestió de productes i promocions en el punt de venda
• Gestió econòmica i financera de l’empresa
• Investigació comercial
• Logística d’aprovisionament
• Logística d’emmagatzematge
• Organització d’equips de venda
• Polítiques de màrqueting
• Tècniques de venda i negociació
• Anglès
• Màrqueting digital
• Atenció al client, consumidor i usuari
• Formació i orientació laboral
• Projecte de gestió de vendes i espais comercials
• Formació en centres de treball

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball

Indústria, comerç i agricultura, en el departament de vendes, comercial o de màrqueting. Empreses de distribució comercial majorista i/o detallista, al departament de compres, vendes, disseny i implantació d’espais comercials, comercial o de màrqueting. Entitats financeres i d’assegurances, en el departament de vendes, comercial o de màrqueting. Empreses intermediàries en el comerç com agències comercials, i empreses d’assessorament comercial i jurídic, entre d’altres. Empreses importadores, exportadores i distribuïdores – comercialitzadores. Empreses de logística i transport. Associacions, institucions, organismes i organitzacions no governamentals (ONG).

• Cap de vendes
• Representant comercial
• Agent comercial
• Encarregat de botiga
• Encarregat de secció d’un comerç
• Venedor tècnic
• Coordinador de comercials
• Supervisor de telemàrqueting
• Merchandiser
• Aparadorista comercial
• Dissenyador d’espais comercials
• Responsable de promocions punt de venda
• Especialista en implantació d’espais comercials

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic/a superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau