Cicle Formatiu Grau Mitjà Activitats comercials

Comerç i Màrqueting

Tècnic/a en Activitats comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

DESCARREGA'T FITXA
 • Dinamització del punt de venda
 • Gestió de compres
 • Gestió d’un petit comerç
 • Processos de venda
 • Serveis d’atenció comercial
 • Tècniques de magatzem
 • Venda tècnica
 • Anglès
 • Aplicacions informàtiques per al comerç
 • Comerç electrònic
 • Màrqueting en l’activitat comercial
 • Formació i orientació laboral
 • Síntesi d’activitats comercials
 • Formació en centres de treball

2.508 hores lectives • 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en FCT Formació Centres de Treball, en empreses del sector

De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h

Tècnic/a en activitats comercials

 • Cap de vendes
 • Representant comercial
 • Agent comercial
 • Encarregat/a de botiga i de secció d’un comerç
 • Venedor/a tècnic/a
 • Coordinador/a de comercials
 • Supervisor/a de telemàrqueting
 • Merchandiser
 • Aparadorista comercial
 • Dissenyador/a d’espais comercials
 • Responsable de promocions punt de venda
 • Especialista en implantació d’espais comercials
 • Venedor/a
 • Venedor/a tècnic/a
 • Venedor/a especialista productes frescos
 • Representant comercial
 • Orientador/a comercial
 • Promotor/a
 • Televenedor/a
 • Venda a distància
 • Teleoperador/a
 • Informació i atenció al client
 • Caixer/a o reposador/a
 • Operador de contact-center
 • Administrador de continguts en línia
 • Comerciant de botiga
 • Gerent de petit comerç
 • Tècnic/a en gestió d’estocs i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d’expedició de mercaderies
 • Tècnic/a en logística de magatzems
 • Tècnic/a d’informació/atenció al client en empreses
 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la incorporació als Cicles formatius de grau Superior
 • Cicles formatius de grau superior. GS Gestió de vendes i espais comercials

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.