Comerç i Màrqueting

Comerç i Màrqueting

GM Activitats comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les...

GS Gestió de vendes i espais comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais...