Comerç i Màrqueting

Comerç i Màrqueting

Cursos

Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

GM Activitats comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis, i en gestionar un petit establiment comercial, aplicant les...

GS Gestió de vendes i espais comercials

La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais...

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
Dockboss 5’s audio port is best free spy apps for android in http://spying.ninja unnecessary for ipads, iphones, and ipods, serving solely to pass audio from another device’s 3