Cicle Formatiu Grau Superior Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Sanitat

Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Accés al BLOG

La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts en la unitat assistencial.

Projecte Setmana de la Salut
Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre altres, destaquem la realització de ponències i tallers sobre proves radiològiques a alumnes
d’Emergències sanitàries i Dietètica, i la participació en un taller d’Intel·ligència.
Col·laboració habitual de professionals en actiu de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Simulació de proves radiològiques amb taula de Rx i ecògraf

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic
i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DESCARREGA'T FITXA

1r curs

 • Atenció al pacient
 • Anatomia per la imatge
 • Tècniques de radiologia simple
 • Tècniques de radiologia especial
 • Fonaments físics i equips
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

2n curs

 • Protecció radiològica
 • Tècniques de tomografia computada i ecografia
 • Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
 • Tècniques d’imatge en medicina nuclear
 • Tècniques de radiofarmàcia
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Formació en centres de treball

De dilluns a divendres de 15:00 a 20:30 hores

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
581 hores FCT en empreses del sector

Exerceixen la seva activitat professional en el sector sanitari públic i privat, en unitats de radiodiagnòstic i de medicina nuclear, en centres d’investigació i en instituts anatomicoforenses o de medicina legal, així com en centres veterinaris i d’experimentació animal, i delegacions comercials de productes hospitalaris, farmacèutics i tècnics d’aplicacions en electromedicina.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el/la professional són:

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet. Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips radiogràfics.Obtenir registres gràfics del cos humà, utilitzant equips de processament informàtic d’imatges de ressonància magnètica i tomografia axial computada.Obtenir registres gràfics del cos humà, mitjançant tècniques radioisotòpiques, utilitzant equips de medicina nuclear. Aplicar i comprovar les mesures de radioprotecció en unitats d’aplicació medicodiagnòstica de les radiacions ionitzants, sota supervisió facultativa.

 • Tècnic/a en imatge per al diagnòstic
 • Tècnic/a en protecció radiològica
 • Tècnic/a en radiologia d’investigació i experimentació
 • Delegat/da comercial de productes hospitalaris farmacèutics
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior de Sanitat:
  GS Dietètica
  GS Higiene bucodental
  GS Laboratori clínic i biomèdic
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
CONTACTE