Cicle Formatiu Grau Superior Higiene bucodental

Sanitat

Tècnic/a superior en Higiene bucodental

Accés al BLOG

La competència general d’aquest títol consisteix a promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que comprenen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques.
Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.
Totes aquestes tasques les poden desenvolupar en centres privats o públics.

SEMINARIS TÈCNICS
Cirurgia oral, Asèpsia en odontologia, Comunicació, Odontopediatria, Ètica professional, Instrumentació, Blanquejament, Sensibilitat dental, Detecció precoç de lesions orals, ATM, altres

TALLERS PRÀCTICS
Sondatge periodontal, Periodontograma, Impressions en alginat i silicona, Test O’leary, Anàlisi de saliva, Dic de goma

SORTIDES
AHIADEC
Avinent
Clínica Aparicio
Laboratoris Prodent
PROJECTES
Obtenció titul de SVB + DEA
Utilització del programa informàtic GESDENT

JOVIDENT
Simulació del funcionament d’una clínica dental amb pràctiques reals amb clients.

EDUCACIÓ SANITÀRIA
Xerrades a escoles, residències d’avis, centres de dia…

DESCARREGA'T FITXA

Primer curs

 • M1 Recepció i logística a la clínica dental
 • M2 Estudis de la cavitat oral
 • M3 Exploració de la cavitat oral
 • M4 Intervenció bucodental
 • M6 Educació per la salut oral
 • M11 Formació i orientació laborals
 • FCT * En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari

Segon curs

 • M5 Epidemiologia en salut oral
 • M7 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
 • M8 Pròtesis i ortodòncia
 • M9 Primers auxilis
 • M10 Fisiopatologia generals
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13 Projecte d’higiene bucodental
 • FCT * En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari

* Les pràctiques es poden iniciar al segon trimestre de primer curs. Possibilitat d’exempcions en funció de l’experiència laboral

 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

2.000 hores – 2 cursos acadèmics

Primer i segon curs
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis
 • Borsa de treball
 • Semipresencialitat per motius laborals
 • Orientació sobre les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments postobligatoris no universitaris
 • Tutories personalitzades

Exerceixen la seva activitat professional en el sector sanitari públic i privat, en l’àrea d’atenció sanitària i promoció de la salut, formant part d’equips estructurats de salut bucodental, d’equips d’atenció primària, en les unitats de promoció de la salut, i en consultes o gabinets dentals privats. Poden integrar-se en un equip de prevenció i atenció sanitària, coordinat per un facultatiu. Desenvolupant funcions d’organització gestió en la unitat o gabinet dental de treball, presten serveis assistencials i preventius a la comunitat i controlen la qualitat dels mateixos a través d’activitats de vigilància epidemiològica i d’educació sanitària.

• Tècnic/a superior en higiene bucodental
• Tècnic/a especialista higienista dental
• Higienista bucodental
• Educador/a en salut bucodental

 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat:
  GS Dietètica
  GS Laboratori clínic i biomèdic
  GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Qualsevol estudi unversitari oficial de grau
CONTACTE