Cicle Formatiu Grau Superior Dietètica

Sanitat

Tècnic/a superior en Dietètica

Accés al BLOG

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Sessions pràctiques de tècniques culinàries i d’elaboració de receptes a la cuina de la nostra escola d’Hoteleria

JoviDiet
Simulació d’una consulta de dietista on es realitza l’entrevista dietètica, es prenen mesures antropomètriques i es planifica la intervenció dietètica.

Obtenció del certificat de Manipulador d’Aliments

Fitoteràpia
Coneixement de les plantes medicinals més habituals, les seves característiques i aplicacions sobre aparells i/o sistemes del nostre cos.
Important en sectors com farmàcia, aromateràpia, herboristeria, fitoteràpia veterinària, cosmètica, perfumeria i parafarmàcia, i indústria alimentària.

Projecte Setmana de la Salut
Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre altres, destaquem la realització de tallers d’educació nutricional a nens de parvulari, primària, i ESO, presentacions de recomanacions nutricionals a col·lectius sanitaris, mesures antropomètriques i la relació entre alimentació i la salut oral.

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DESCARREGA'T FITXA

1r curs

 • Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat
 • Alimentació equilibrada
 • Dietoteràpia
 • Control alimentari
 • Microbiologia i higiene alimentària
 • Educació sanitària i promoció de la salut
 • Fisiopatologia aplicada a la dietètica
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

2n curs

 • Alimentació equilibrada
 • Dietoteràpia
 • Control alimentari
 • Microbiologia i higiene alimentària
 • Fisiopatologia aplicada a la dietètica
 • Síntesi
 • Relacions en l’àmbit de treball
 • Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
410 hores FCT en empreses del sector

 • Atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut o consultes d’atenció primària
 • Unitats de recolzament: salut mental, pediatria, higiene bucodental i geriatria
 • Salut pública: servei d’higiene dels aliments
 • Serveis generals hospitalaris: unitats o serveis de dietètica i nutrició
 • Serveis de restauració: cuines d’hospitals, empreses de càtering, restaurants i hotels, menjadors col·lectius de residències generals i geriàtriques, llars d’infants, menjadors escolars o d’empreses
 • Indústria alimentària: departament de disseny d’aliments preparats i precuinats. Departament de promoció de productes alimentaris. Control i formació de manipuladors d’aliments.

Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet. Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals. Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica. Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica. Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà. Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

 • Tècnic/a superior en dietètica i nutrició
 • Responsable d’alimentació en empreses de càtering
 • Tècnic/a en higiene dels aliments
 • Consultor/a en alimentació
 • Educador/a sanitari
 • Tenir títol de batxillerat
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat:
  GS Higiene bucodental
  GS Laboratori clínic i biomèdic
  GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+