Cicle Formatiu Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia
Formació dual

Sanitat

Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i augmentar la capacitació dels futurs professionals, neix la formació dual, on es combina la formació a l’aula i...

AULA TALLER
Simulació de dispensació de productes de farmàcia i parafarmàcia
amb mostrador de venda i el programa informàtic específic Nixfarma (gestió de magatzem i dispensació de productes).

PRÀCTIQUES D’APARADORISME de productes de parafarmàcia.

SIMULACIÓ d’SPD (Servei Personalitzat de Dosificació) i realització de fórmules magistrals al laboratori (cremes, càpsules, pólvores…)

SEMINARIS
amb professionals de l’àmbit com fitoteràpia, homeopatia, cosmètica, etc.

VISITES a Fires de Farmàcia (Infarma), farmàcia hospitalària, empreses distribuïdores farmacèutiques (Alliance, Cofares…) i a parafarmàcia.

PROJECTE SETMANA DE LA SALUT
activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre altres, destaquem la realització de tallers de productes de fotoprotecció i creació de farmacioles per a nens de primària, visites de comercials de productes parfarmacèutics i el
taller d’antropometria amb els alumnes de dietètica.

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic
i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

DESCARREGA'T FITXA

1r curs

 • Oficina de farmàcia
 • Dispensació de productes farmacèutics
 • Dispensació de productes parafarmacèutics
 • Promoció de la salut
 • Disposició i venda de productes
 • Operacions bàsiques de laboratori
 • Primers auxilis
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

2n curs

 • Dispensació de productes farmacèutics
 • Dispensació de productes parafarmacèutics
 • Promoció de la salut
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
 • Formulació magistral
 • Anglès tècnic
 • Síntesi

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.336 h al centre
96 h FCT en empreses del sector
882 h formació DUAL al centre de treball
NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

1r curs
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h
2n curs
DUAL: dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
NO DUAL: tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i augmentar la capacitació dels futurs professionals, neix la formació dual, on es combina la formació a l’aula i a l’empresa. La formació en empresa es realitza en dues fases, la primera en pràctiques i la segona amb estada remunerada.

En cursar aquests estudis s’estarà capacitat, entre d’altres, per a la dispensació de medicaments i productes de parafarmàcia, informació als clients sobre la seva utilització, i elaboració de preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics.

• Hospitals
• Farmàcies
• Establiments de parafarmàcia

• Tècnic/a auxiliar de farmàcia
• Tècnic/a magatzem de medicaments
• Tècnic/a en una farmàcia hospitalària
• Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia

 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior
 • Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat:
  GS Dietètica
  GS Higiene bucodental
  GS Laboratori clínic i biomèdic
  GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.