Cicle Formatiu Grau Mitjà Emergències Sanitàries
També online o a distància

Sanitat

Tècnic/a en Emergències sanitàries

Accés al BLOG

Aquests estudis capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

 • Simulació d’atenció sanitària amb Tècnics en Emergències especialistes i Infermers del SEM
 • Seminaris amb professionals de l’àmbit de la protecció civil, de la medicina legal, de l’assistència al part amb llevadores i de l’assistència al pacient psiquiàtric amb especialistes en psiquiatria
 • Seminaris de conscienciació amb la col·laboració de l’Institut Guttmann
 • Disposem d’una ambulància real i un simulador d’ambulància amb tot l’equipament sanitari per realitzar tallers pràctics sobre abordatge en accidents de trànsit
 • Visita a la seu central de SEM/112, centre de logística i central de coordinació d’emergències de Catalunya
 • Participació en Jornades d’Actualització d’Emergències a l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques amb la col·laboració de SocTES
 • Participació en simulacres d’emergències que es realitzen en el territori
 • DEA: Obtenció del certificat oficial de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació emès pel Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council
 • Projecte de Salut: Jornades d’activitats específiques realitzades a l’escola pensades en la dinamització de tallers amb altres estudis sanitaris. Entre altres, destaquem la realització de tallers de primers auxilis per nens de primària, presentació de projectes de logística sanitària, embenats, mesures de constants.
 • Projecte pacient 360º: Sessions de simulació clínica d’assistència integral al pacient en el que es crearan casos i els alumnes activament els resoldran mitjançant breafings i debreafings.
 • Visita el Blog sanitari per més informació.
DESCARREGA'T FITXA

1r curs:

 • Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 • Dotació sanitària en emergències
 • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
 • Evacuació i trasllat de pacients
 • Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Formació i orientació laboral

2n curs:

 • Logística sanitària en emergències
 • Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
 • Suport psicològic en situacions d’emergència
 • Teleemergències
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • FCT Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics: 2000 hores
383 hores FCT en empreses del sector

1r curs: de dilluns a divendres:
de 9.00 a 14.30 hores (grup de matí)
de 15.00 a 20.30 (grup de tarda)

2n curs: 4 dies lectius, 1 dia lliure per realitzar FCT
de 8.00 a 14.30 hores (grup de matí)
de 15.00 a 21.30 hores (grup de tarda)

Traslladar el pacient al centre sanitari, donar suport bàsic sanitari i psicològic en l’entorn prehospitalari, portar a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i el desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

• Tècnic/a en transport sanitari
• Tècnic/a en emergències sanitàries
• Operador/a de teleassistència
• Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències

 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior
 • Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat:
  GS Dietètica
  GS Higiene bucodental
  GS Laboratori clínic i biomèdic
  GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • GM Cures auxiliars d’infermeria
 • GM Farmàcia i parafarmàcia
 • GS Dietètica
 • GS Higiene bucodental
 • GS Laboratori clínic i biomèdic
 • GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

On els nostres alumnes poden realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

 • EMERU
 • SEM

Tècnic/a en emergències santitàries

CONTACTE