Cicle Formatiu Grau Mitjà Cures auxiliars d'infermeria

Sanitat

Tècnic/a en Cures auxiliars d'infermeria

Accés al BLOG

És competència general d’aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del graduat/da en infermeria.

Visites tècniques

 • Fundació Ampans
 • Hospital de Sant Andreu de la Fundació sociosanitària de Manresa
 • Residències geriàtriques realitzant tallers d’higiene bucal amb fantomes i material dental

SVB i DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council

Xerrades i tallers

 • Les infeccions nosocomials. Higiene bucodental
 • Aprendre a envellir: xerrada col·loqui entre avis i alumnes
 • Resiliència i esforç
 • El final de la vida
 • Diàlisi i trasplantament renal
 • Taller de tècniques Bàsiques de massatge realitzat a la UManresa

Projecte setmana de la salut
Jornada d’activitats específiques realitzades a l’escola enfocades per treballar la dinamització de tallers amb cicles formatius sanitaris.

Destaquem: la realització de tallers d’ergonomia pels nens de Primària, taller pràctic d’higiene del pacient, de signes vitals, de control de glucèmia i de massatges.

DESCARREGA'T FITXA

• Operacions administratives i documentació sanitària
• L’ésser humà davant la malaltia
• Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
• Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
• Primers auxilis
• Higiene del medi hospitalari i neteja de material
• Recolzament psicològic al pacient/client
• Educació per a la salut
• Tècniques d’ajuda odontologicoestomatològica
• Relacions en l’equip de treball
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

1 curs acadèmic: 1400 hores
410 hores FCT en empreses del sector

Grup matí: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30
Grup tarda: de dilluns a divendres de 15:00 a 21.30

Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria

Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència. Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client. Tenir cura les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis. Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària. Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

• Atenció primària i comunitària: atenció domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
• Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
• Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoterapia

A l’aula-taller que simula una unitat del pacient hospitalària es realitzen simulacions pràctiques en grups reduïts d’alumnes:

 • Higiene del pacient
 • Llit hospitalari
 • Sondatges
 • Mobilització
 • Ús de la grua per les transferències
 • Control de signes vitals
 • Glucèmies
 • Ènemes de neteja
 • Maniquí d’ossos i músculs per facilitar l’aprenentatge de l’anatomia

• Atenció primària i comunitària: atenció domiciliària, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
• Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
• Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoterapia

Tècnic/a de Cures Auxiliars d’infermeria en atenció hospitalària, en atenció primària, en consultes dentals i com a tècnic/a en Cures Auxiliars d’infermeria en l’àmbit sociosanitari

 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior
 • Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat:
  GS Dietètica
  GS Higiene bucodental
  GS Laboratori clínic i biomèdic
  GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • GM Emergències sanitàries
 • GM Farmàcia i parafarmàcia
 • GS Dietètica
 • GS Higiene bucodental
 • GS Laboratori clínic i biomèdic
 • GS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Empreses que participen en la formació pràctica dels nostres alumnes:

 • Fundació Altahia
 • Fundació sociosanitària de Manresa
 • Centres d’Atenció Primària de la Catalunya Central
 • Fundació Ampans
 • Residència Sant Francesc de Santpedor
CONTACTE