Curs de metodologia i tècnica ecogràfica

Sanitat

DESCARREGA'T FITXA

Títol propi de Joviat amb certificat d’extensió universitària

Curs presencial i eminentment pràctic, combinant classes teòriques amb pràctiques entre els alumnes i pràctiques a l’hospital amb pacients reals, tutoritzades per ecografistes experts.

ADREÇAT A | Professionals no mèdics dels serveis de radiodiagnòstic amb titulació de TSID (Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic) i DI (Diplomats/des en Infermeria).

DURADA
6 mesos
1r mòdul | 12 sessions de 4 h teoricopràctiques (48 h)
Del 3/10/19 al 19/12/19
Els dijous de 16 h a 20 h
2n mòdul | de gener a març 2020
· 12 sessions pràctiques de 4 h tutoritzades (48 h)
3r mòdul | 1 sessió pràctica individual de 4 h

Coordinat per | Antoni Macià, Cap d’Unitat d’Infermeria del Servei de Diagnòstic per la Imatge d’Althaia

EQUIP DOCENT
· Metges radiòlegs
· TSID (Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic)
· DI (Diplomats/des en Infermeria)

INSTAL·LACIONS
Fundació Universitària del Bages, Avda. Universitària 4-6, 08242 Manresa

ACREDITACIÓ

LOGO-UMANRESA

PROGRAMA TEORICOPRÀCTIC
· Introducció a l’ecografia
· Ecografia abdominal: vesícula i vies biliars, pàncrees, melsa…
· Ecografia urològica: reno-vesical, prostàtica…
· Ecografia de coll: tiroides, glàndules submaxil·lars, paròtida…
· Ecografia testicular
· Ecografia de la mama
· Ecografia musculoesquelètica
Equip d’ecògrafs d’altes prestacions

OBJECTIUS
·
Incorporar el Tècnic especialista en ecografia als serveis de radiodiagnòstic.
· Donar resposta a la demanda creixent de formació per al personal de TSID/DI que vol ampliar coneixements en aquesta modalitat radiològica i d’aquesta manera donar valor al seu currículum.
· Garantir els coneixements i pràctiques necessaris per a la realització de forma protocol·litzada dels diferents estudis ecogràfics, en un entorn formatiu fonamentalment pràctic i interactiu.

PREU

· exalumne Joviat i personal Althaia: 2.850 €
· ni exalumne Joviat ni personal Althaia: 3.353 €

ORGANITZA

LOGO-ALTHAIA
JOVIAT-FPintegrada

Mòdul 1

Sessions teoricopràctiques
1a Sessió | 3 octubre 2019
Presentació del curs
· Introducció i presentació del curs
· Objectius
· Estructura
· Matèries i responsables
· Introducció als US. Conceptes físics
· Primer contacte amb l’ecògraf

2a Sessió | 10 octubre 2019
Qualitat d’imatge
· Preparació del pacient
· Artefactes: reforç, ombra posterior, cua cometa, reverberació, mirall…
Semiologia ecogràfica
· Lesions homogènies
· Lesions heterogènies (sòlida, mixta, quística)
· Ecogenicitat de l’estructura
· Concepte de: isoecogenicitat, hiperecogenicitat, hipoecogenicitat i anecoic
· Observació i pràctiques

3a Sessió | 17 octubre 2019
Abdomen (1a sessió)
Retroperitoneu. Grans vasos
· Recordatori anatòmic i correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Aneurisma, ganglis de la línia mitja abdominal…
Pàncrees i melsa
· Recordatori anatòmic i correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Mesures, hil esplènic, ecogenicitat, ganglis…
Ecografia hepàtica, vesícula biliar i vies biliars
· Recordatori anatòmic i correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Estudi del parènquima hepàtic. LHE, LHD, segments…
· Identificació d’estructures: artèria hepàtica, eix esplènic, hil hepàtic, colèdoc, vesícula biliar. Lligaments hepàtics, vies biliars intra i extrahepàtiques, venes suprahepàtiques
· Observació i pràctiques

4a Sessió | 24 octubre 2019
Abdomen (2a sessió)
Pàncrees i melsa
· Recordatori anatòmic i correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Mesures, hil esplènic, ecogenicitat, ganglis…
Ecografia Hepàtica, Vesícula biliar i vies biliars
· Recordatori anatòmic i correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Patologia més freqüent. Imatges patològiques: esteatosi, àrees focals de greix, quists, tumoracions, colèstasi, càlculs biliars, pòlips, colecistitis…
· Observació i pràctiques

5a Sessió | 31 octubre 2019
Ecografia reno-vesical i prostàtica
(1a sessió)
· Recordatori anatòmic del sistema urinari
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Metodologia de l’estudi RVP
· Estudi dels ronyons
· Estudi de la bufeta, mesura del volum pre i postmiccional
· Estudi del volum prostàtic
· Vesícules seminals
· Observació i pràctiques

6a Sessió | 7 novembre 2019
Ecografia reno-vesical i prostàtica (2a sessió)
· Recordatori anatòmic i correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Estudi dels ronyons
· Repàs de la metodologia de l’estudi RVP
· Patologia més freqüent del ronyó. Alteracions del parènquima renal, estasi, hidronefrosi
· Patologia més freqüent de les vies urinàries
· Patologia més freqüent de la bufeta i pròstata
· Imatges patològiques
· Observació i pràctiques

7a Sessió | 14 novembre 2019
Ecografia Testicular i peneana (1a sessió)
· Recordatori anatòmic
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Mesures
· Patologia més freqüent: orquitis, epididimitis, hidrocele, varicocele, criptorquídia, hèrnia inguinal
· Observació i pràctiques

8a Sessió | 21 novembre 2019
Ecografia de les glàndules tiroides, submaxil·lars i paròtides (1a sessió)
· Recordatori anatòmic
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Mesura de lòbuls i istme
· Observació i pràctiques

9a Sessió | 28 novembre 2019
Ecografia de les glàndules tiroides, submaxil·lars i paròtides (2a sessió)
· Recordatori anatòmic
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal.
· Patologia més freqüent. Tipus de nòduls
· Estudi de ganglis i adenopaties
· Observació i pràctiques

10a Sessió | 5 desembre 2019
Ecografia de Mama
· Recordatori anatòmic
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Patologia més freqüent
· Observació i pràctiques

11a Sessió | 12 desembre 2019
Ecografia musculesquelètica (1a sessió)
· Introducció. Generalitats
· Anatomia del muscle
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Metodologia de l’exploració
· Observació i pràctiques

12a Sessió | 19 desembre 2019
Ecografia múscul esquelètica (2a sessió)
· Introducció. Generalitats
· Anatomia del muscle
· Correlació amb l’anatomia ecogràfica normal
· Imatges patològiques. Ruptures, burses, tendinopaties…
· Observació i pràctiques

Mòdul 2

Durada 3 mesos (de gener a març)
12 Sessions pràctiques dirigides i supervisades amb pacients
El calendari s’estructurarà segons el lloc de la pràctica i agenda ecogràfica.
· Lectura de la petició i maneig de la història clínica
· Recordatori anatòmic i correlació ecogràfica
· Ajust i maneig de l’ecògraf
· Metodologia de l’exploració
· Preinforme

Mòdul 3

Durada 4 hores
· Sessió pràctica individual amb agenda ecogràfica
· Valoració i informe conjunt amb el radiòleg

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+