Sanitat

Sanitat

Cicle Formatiu Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria

És competència general d’aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en...

Cicle Formatiu Grau Mitjà Emergències sanitàries

Aquests estudis capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en...

Cicle Formatiu Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant...

Cicle Formatiu Grau Superior Higiene bucodental

La competència general d’aquest títol consisteix en promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i...

Cicle Formatiu Grau Superior Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutics, a partir de la...

Cicle Formatiu Grau Superior Dietètica

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i...

Cicle Formatiu Grau Superior Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat,...

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+