Cicle Formatiu Grau Superior Ramaderia i Assistència en sanitat animal

AGRÀRIA

Tècnic/a superior en ramaderia i assistència en sanitat animal

Objectius
Aquests estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

DESCARREGA'T FITXA

Durant el curs tot l’alumnat  assistirà a dues sessions setmanals de formació pràctica als següents centres col·laboradors:

Print

Continguts
· Organització i Control de la Reproducció i Cria
· Gestió de la Producció Animal
· Gestió de la Recria de Cavalls
· Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d’Èquids
· Maquinària i Instal·lacions Ramaderes
· Sanejament Ramader
· Assistència a l’Atenció Veterinària
· Bioseguretat
· Gestió de Centres Veterinaris
· Comercialització de Productes Ramaders*
· Formació i Orientació Laboral
· Empresa i Iniciativa Emprenedora
· Projecte de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
· Formació en Centres de Treball
*Mòdul propi de Joviat

Durada
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

Acreditació
Tècnic/a superior en ramaderia i assistència en sanitat animal

Sortides professionals
· Encarregat/da d’explotació ramadera, en general
· Responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes
· Responsable d’inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen
· Encarregat/da de màquines i equips ramaders
· Responsable i gestor/a de ramaderies equines
· Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres eqüestres
· Ajudant o ajudanta de veterinària
· Visitador/a de productes de veterinària

Accés al cicle
·
Tenir títol de batxillerat
· Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
· Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
· Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
· Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
· Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
· Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
· Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat
Universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Empreses col·laboradores
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT)

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+