Cicle Formatiu Grau Superior Assistència a la direcció

Administració i gestió

Tècnic/a superior en Assistència a la direcció

Consisteix a assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització , representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar la informació i la comunicació interna i externa de la mateixa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa o altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Faràs pràctiques a l’estranger. Programa Erasmus+

Gestionaràs la teva empresa online

Espurna
Fomentar l’emprenedoria treballant la confiança, la cooperació, la comunicació i la creativitat.

HUBS
Reptes d’empreses per resoldre de forma innovadora fomentant la creativitat i el treball en equip.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

JOVItec
Simula un servei informàtic dirigit exclusivament a les famílies de l’Escola.

Althaia Activa, Xarxa Assistència Universitària
Crea una empresa, la seva gestió i creació de nous serveis sobre aprenentatge, formació i coneixement.

Utilitzaràs l’ordinador com a eina de treball

Utilitzaràs metodologies innovadores a l’aula

Comptabilitat i facturació

Coneixeràs l’experiència d’experts del sector

Et prepararàs per obtenir el títol del BEC (Business English Certificate) de la Universitat de Cambridge

DESCARREGA'T FITXA

• Comunicació i atenció al client
• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Procés integral de l’activitat comercial
• Recursos humans i responsabilitat corporativa
• Ofimàtica i procés de la informació
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Protocol empresarial
• Organització d’esdeveniments empresarials
• Gestió avançada de la informació
• Formació i orientació laboral
• Projecte d’assistència a la direcció
• Formació en centres de treball

2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

De dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h

Tècnic/a superior en assistència a la direcció

• Assistent a la direcció
• Assistent personal
• Secretari/a de direcció
• Assistent de despatxos i oficines
• Assistent jurídic
• Assistent en departaments de Recursos Humans
• Administratius en les Administracions i organismes Públics

  • Tenir títol de batxillerat
  • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
  • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
  • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior. GS Administració i Finances
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+