Grau Superior Administració i finances.
Formació dual.

Administració i gestió

Tècnic/a superior en Adiminstració i finances

Formació Dual.
La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Faràs pràctiques a l’estranger. Programa Erasmus+

Gestionaràs la teva empresa online

Espurna
Fomentar l’emprenedoria treballant la confiança, la cooperació, la comunicació i la creativitat.

HUBS
Reptes d’empreses per resoldre de forma innovadora fomentant la creativitat i el treball en equip.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

JOVItec
Simula un servei informàtic dirigit exclusivament a les famílies de l’Escola.

Althaia Activa, Xarxa Assistència Universitària
Crea una empresa, la seva gestió i creació de nous serveis sobre aprenentatge, formació i coneixement.

Utilitzaràs l’ordinador com a eina de treball

Utilitzaràs metodologies innovadores a l’aula

Comptabilitat i facturació

Coneixeràs l’experiència d’experts del sector

Et prepararàs per obtenir el títol del BEC (Business English Certificate) de la Universitat de Cambridge

DESCARREGA'T FITXA

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i augmentar la capacitació dels futurs professionals, neix la formació dual, on es combina la formació a l’aula i a l’empresa. La formació en empresa es realitza en dues fases, la primera en pràctiques i la segona amb estada remunerada.

• Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• Recursos humans i responsabilitat social corporativa
• Ofimàtica i procés de la informació
• Procés integral de l’activitat comercial
• Comunicació i atenció al client
• Anglès
• Gestió de recursos humans
• Gestió financera
• Comptabilitat i fiscalitat
• Gestió logística i comercial
• Simulació empresarial
• Projecte d’administració i finances
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

2.000 h: 2 cursos acadèmics

 • 1.340 h en el centre docent
 • 100 h en FCT Formació Centres de Treball, en empreses del sector
 • 870 h remunerades formació DUAL en el Centre de Treball
 • 416 h FCT Formació Centres de Treball no DUAL

De dilluns a divendres:

 • 1r curs de 8.00 a 13.30 hores
 • 2n curs de 8.00 a 13.30 hores, segons dies i opció dual

Tècnic/a superior en administració i finances

• Administratiu/va d’oficina o despatx professional, comercial, de gestió i de personal, banca i d’institucions financeres
• Comptable
• Responsable de tresoreria, mitjans de pagament, de cartera, de valors d’estranger
• Administratiu/va de l’Administració Pública
• Tècnic/a en gestió de cobraments
• Auxiliar d’Auditoria
• Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres
• Gestors/es administratius/ves

 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior. GS Assistència a la Direcció
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT) i DUAL

AUSA

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Estic interessat/da en:

Ens has vist a:
Ens coneix per:* Camps obligatoris