Grau Mitjà Gestió administrativa

ADMINISTRACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

DESCARREGA'T FITXA

• Comunicació empresarial i atenció al client
• Operacions administratives de compravenda
• Operacions administratives de recursos humans
• Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
• Tècnica comptable
• Tractament de la documentació comptable
• Tractament informàtic de la informació
• Operacions administratives de suport
• Anglès
• Empresa i Administració
• Empresa a l’aula
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball

2000 hores • 2 cursos acadèmics
1650 hores en el centre docent
350 en el centre de treball

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

• Realitzar processos de comunicació interns i externs en l’àmbit de l’empresa
• Seguiment dels procediments administratius interns
• Tasques d’arxiu i classificació documental
• Gestió de tresoreria
• Gestió en les àrees de selecció i formació del recursos humans
• Gestió administrativa a l’activitat comercial i elaboració de documentació de caràcter fiscal
• Activitats de caràcter comercial i atenció al client

Bancs privats i públics. Caixes d’estalvi. Corporacions i institucions de crèdit i finançament. Assegurances. Altres serveis financers prestats a les empreses. A l’Administració pública: central, local i autonòmica. En qualsevol empresa d’àmbit públic i privat que realitzi la seva activitat en qualsevol dels tres sectors econòmics, dintre de la funció d’administració i de gestió.

• Auxiliar administratiu/va
• Ajudant/a d’oficina
• Auxiliar de documentació i arxiu
• Gestor/a de cobraments i pagaments
• Caixer/a
• Administració de banca i institucions financeres
• Treballador/a de mitjans de pagament
• Treballador/a de mitjans de tresoreria
• Treballador/a de mitjans de valors
• Treballador/a de mitjans d’estranger
• Auxiliar admistratiu/va de l’Administració pública
• Auxiliar admistratiu/va d’assegurances de producció
• Auxiliar admistratiu/va de sinistres i reassegurances
• Administratiu/va comercial
• Administratiu/va de gestió i de personal

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar prèviament la prova d’accés)