[menu_lateral]

[ivan_title title_tag=”h1″ ico_family=”fa fa-” align=”left” c_id=”.vc_1495120690364″ title_css=”color:#333399;”]Administració i gestió[/ivan_title]

[ivan_title title_tag=”h4″ ico_family=”fa fa-” align=”right” c_id=”.vc_1494699174413″ title_css=”color:#ffffff;background-color:#e74e13;padding-top:3px;padding-right:10px;”]ADMINISTRACIÓ[/ivan_title]
[ivan_title title_tag=”h3″ ico_family=”fa fa-” align=”left” c_id=”.vc_1464625095092″ title_css=”color:#333399;”]Cursos[/ivan_title]
Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

GM Gestió administrativa

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en...

GS Administració i finances

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...

GS Assistència a la direcció

Consisteix a assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització , representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar la informació i la...

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
ghostwriting Discussion how long have write my paper you known each other