Administració i gestió

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Cicle Formatiu Grau Mitjà Gestió administrativa

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en...

Cicle Formatiu Grau Superior Administració i finances. Perfil professional: Gestió de clubs i entitats esportives DUAL

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...

Cicle Formatiu Grau Superior Assistència a la direcció

Consisteix a assistir a la direcció i altres departaments en les activitats d’organització , representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar la informació i la...

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+