Cicle Formatiu Grau Superior Ensenyament i animació socioesportiva

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a superior en Ensenyament i animació socioesportiva

Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos

Intervencions pràctiques reals amb alumnes de l’escola i altres entitats

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic
i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

JOVIbike
Taller de reparació i manteniment de bicicletes obert al personal i alumnes del centre.

Pràctiques a l’estranger ERASMUS+ 
Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

DESCARREGA'T FITXA
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Dinamització grupal
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Jocs i activitats físiques recreatives i d’animació turística
 • Activitats fisicoesportives individuals
 • Activitats fisicoesportives d’equip
 • Activitats fisicoesportives d’instruments
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social
 • Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi

2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva

 • Tant en àmbit públic, administració general, autonòmica o local, com en entitats de caràcter privat, grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis d’ensenyament esportiu, condicionament físic, inclusió socioesportiva i recreació
 • Àrees de l’animació social, l’ensenyament fisicoesportiva en diferents contextos i edats, l’animació turística i les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, ocupant-se de la planificació, organització, dinamització i avaluació de les activitats
 • Organització de competicions no oficials i petits esdeveniments fisicoesportius per a tot tipus d’usuaris i per a empreses de turisme actiu
 • La seva activitat es desenvolupa en instal·lacions esportives convencionals i no convencionals i en l’entorn natural, així com en instal·lacions turístiques, com ara hotels, balnearis, campaments per a turisme i ciutats de vacances
 • Professor/a d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres)
 • Animador/a físic-esportiu i recreatiu
 • Animador/a d’activitats d’inclusió socioesportiva
 • Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques
 • Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva
 • Coordinador/a d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Coordinador/a o director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura
 • Coordinador/a o director/a d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • Cap de projectes o director/a de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Cap de departament d’animació turística
 • Cronometradora/a, jutge/ssa i àrbitre de competicions esportives no oficials
 • Promotor/a esportiu/va i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 • Monitor/a d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments
 • Monitor/a de temps lliure
 • Socorrista en instal·lacions aquàtiques
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior: GS Ensenyament i animació socioesportiva
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+