Grau Superior Animació d’activitats físiques i esportives

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l’entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l’usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

DESCARREGA'T FITXA

• Jocs i activitats físiques recreatives per a animació
• Activitats fisicoesportives individuals
• Activitats fisicoesportives d’equip
• Activitats fisicoesportives amb implements
• Fonaments biològics i bases del condicionament físic
• Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps de lleure i socioeducatives
• Primers auxilis
• Salvament aquàtic
• Animació i dinàmica de grups
• Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives
• Activitats físiques per a persones amb discapacitats
• Formació i orientació laboral
• Formació en centres de treball
• Síntesi

2000 hores – 2 cursos acadèmics
1590 hores en el centre docent
410 en el centre de treball

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h

Ensenyar i dinamitzar jocs i activitats físiques recreatives, ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives individuals, ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives d’equip, ensenyar i dinamitzar activitats fisicoesportives amb implements, ensenyar i dinamitzar activitats bàsiques de condicionament físic, organitzar, planificar i gestionar una petita empresa d’activitats de lleure i socioeducatives.

• Empreses de serveis esportius
• Patronats d’esports o entitats esportives municipals
• Clubs o associacions esportives
• Clubs o associacions de caràcter social
• Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, parcs temàtics, parcs aquàtics, etc
• Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors
• Centres geriàtrics o de caràcter social
• Federacions esportives
• Organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esports, etc.)

• Promotor/a d’activitats fisicoesportives
• Animador/a d’activitats fisicoesportives
• Coordinador/a o d’activitats poliesportives
• Monitor d’activitats fisicoesportives recreatives individuals d’equip i amb implements
• Socorrista

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau