Cicle Formatiu Grau Superior Condicionament físic

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a superior en Condicionament físic

Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del serveilímits de cost previstos

Intervencions pràctiques reals amb alumnes de l’escola i altres entitats

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic
i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres alumnes.

JOVIbike
Taller de reparació i manteniment de bicicletes obert al personal i alumnes del centre.

Pràctiques a l’estranger ERASMUS+ 
Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

DESCARREGA'T FITXA
 • Habilitats socials
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent
 • Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical
 • Condicionament físic en l’aigua
 • Tècniques de hidrocinesi
 • Control postural, benestar i manteniment funcional
 • Projecte de condicionament físic
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi

2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector

Tècnic/a superior en condicionament físic

Tant en l’àmbit públic com en entitats de caràcter privat:

 • Gimnasos
 • Empreses de serveis esportius
 • Patronats esportius o entitats esportives municipals
 • Clubs o associacions esportives
 • Clubs o associacions de caràcter social
 • Empreses turístiques: (Hotels, càmping i balnearis, entre d’altres)
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats
 • Centres geriàtrics o de caràcter social
 • Federacions esportives
 • Organismes públics d’esports (diputacions i direccions generals d’esport, entre altres)
 • Entrenador/a de condicionament físic a les sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques
 • Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius
 • Entrenador/a personal
 • Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal
 • Promotor/a d’activitats de condicionament físic
 • Animador/a d’activitats de condicionament físic
 • Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia
 • Monitor/a d’aeròbic, d’step, de cicle indoor, de fitness aquàtic i activitats afins
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior: GS Ensenyament i animació socioesportiva
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
CONTACTE