Grau Mitjà Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

ACTIVITAT FÍSIQUES I ESPORTIVES

És competència general d’aquest tècnic/a conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

DESCARREGA'T FITXA

• Medi Natural
• Conducció de grups i activitats en el medi natural
• Seguretat i Supervivències en muntanya
• Conducció de grups en bicicleta
• Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques
• Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
• Fonaments de l’activitat física
• Primers auxilis
• Activitats físiques per a persones amb discapacitats
• Dinàmica de grups
• Formació i orientació laboral
• Crèdit de síntesi
• Formació en centres de treball (FCT)

1.400 hores – 1 curs acadèmic
990 hores en el centre docent
410 en el centre de treball

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h (grup matí)
De dilluns a divendres de 15.00 a 21.30 h (grup tarda)

Conduir clients/usuaris per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya. Conduir clients/usuaris en bicicleta per itineraris en el medi natural. Conduir clients/usuaris a cavall per itineraris en el medi natural. Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa.

Empreses d’esports d’aventures. Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs o cases de colònies, refugis.Agències de viatges. Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides.Clubs esportius.Escoles. Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats. Entitats públiques que ofereixin programes d’activitats en el medi natural.

• Acompanyador/a de muntanya
• Guia de turisme eqüestre
• Guia d’itineraris en bicicleta
• Coordinador/a d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura
• Promotor/a d’activitats de conducció/guiatge en clubs i associacions

• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a
• Haver superat la prova d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específic d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

• Batxillerat
• Altres Cicles formatius de grau mitjà
• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior
• Curs d’accés específic a Cicles formatius de grau superior
• Cicles formatius de grau superior (cal superar la prova d’accés)