Grau Mitjà Activitats eqüestres*

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a en Activitats eqüestres

*Sol·licitat, pendent d’autortizació

La competència general d’aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb especial atenció per la seguretat i el benestar animal, utilitzant i mantenint instal·lacions materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

DESCARREGA'T FITXA
 • Tècniques bàsiques i avançades d’equitació
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del cavall
 • Higiene, cura i manteniment físic del cavall
 • Organització d’itineraris a cavall
 • Guiatge i dinamització de grups per itineraris a cavall
 • Maneig de la reproducció i recria equina
 • Presentació de cavalls a concursos i exhibicions
 • Tècniques de doma i ensinistrament de poltres
 • Ferrament d’emergència
 • FOL (Formació i Orientació Laboral)
 • Emprenedoria i iniciativa emprenedora
 • Primers auxilis
 • Anglès

2.000 h repartides en dos cursos acadèmics

De dilluns a divendres de 8 a 14:30h

 • Formació pràctica (80%) a Centre de Formació Eqüestre de les Tanques (Viladecans, Barcelona)
 • Formació teòrica (20%) a Escola JOVIAT de Manresa (Barcelona)

Empreses públiques o privades de qualsevol mida, de forma autònoma o contractada. Empreses dedicades a la producció, ensinistrament, doma, munta i exhibició de cavalls, com a l’àmbit de les activitats recreatives a la natura i turisme actiu o d’aventura, a les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d’itineraris a cavall per terrenys variats i per tot tipus d’usuaris.

 • Treballador a la cria i producció de cavalls
 • Cuidador de cavalls
 • Ensinistrador de poltres
 • Genet professional a centres de pupil·latge, entrenament, descans i recuperació de cavalls
 • Treballador a empreses de serveis relacionades amb el sector equí
 • Auxiliar de ferrador
 • Guia per itineraris a cavall
 • Graduat en ESO
 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau mitjà
 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de grau Superior
 • Cicles formatius de grau superior
 • Tècnic Esportiu en Hípica (convalida la prova d’accés al cicle inicial)
 • I els cicles: GS Condicionament físic i GS Ensenyament i animació socioesportiva

Tècnic/a en Activitats eqüestres

Pdf pattison-fourtraditionsgeography ap human geography vocab review aphg collegepapers.co.uk chapter 1 summary intro part 1 human geography content jared diamond ap human geography ch