Activitats físiques i esportives

Activitats físiques i esportives

GM Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

És competència general d’aquest tècnic/a conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en...

GM Activitats eqüestres

És competència general d’aquest tècnic/a conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en...

GS Condicionament físic

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...

GS Ensenyament i animació socioesportiva

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...