Activitats físiques i esportives

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar…..

Cursos

Els ensenyaments s’agrupen en les modalitats següents:

Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

És competència general d’aquest tècnic/a conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no calguin tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, en...

Animació d’activitats físiques i esportives

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic...