HOTELERIA

 

Certificats de Professionalitat
100% subvencionat per a persones en situació d’atur

PASTISSERIA

 

Certificats de Professionalitat
100% subvencionat per a persones en situació d’atur

HOTELERIA

 

Certificats de Professionalitat
100% subvencionat per a persones en situació d’atur

PORTES OBERTES curs 19/20
Batxillerat, Formació Professional i Hoteleria
Dissabte, 4 de maig de 9.30 h a 13.30 h

JOVIAT AL DIA