Projecte PisDeBaix Llar d'Infants

La Llar d’Infants representa el primer contacte dels infants amb el món social. Per això els proporcionem un ambient apropiat, atenent cada una de les seves necessitats i potenciant que l’infant assoleixi el grau de seguretat afectiva i emocional necessària.

A mesura que es van adaptant, fomentem l’aprenentatge, la interiorització d’hàbits i el respecte per les normes de convivència, promovent el diàleg diari entre família i escola per tal d’afavorir la participació conjunta en l’educació dels infants.

Com treballem?

Experiències d’aula

L’experimentació permet als infants aprendre a partir de l’experiència directa amb els materials. Les sensacions que experimenten a través dels sentits els permeten adquirir aprenentatges significatius utilitzant gran diversitat de llenguatges.

Racons

Els racons s’organitzen dins l’aula en grups reduïts per facilitar les relacions entre els infants i els materials, on poder compartir i fer tasques conjuntament i poder atendre la diversitat.

Afavoreixen l’adquisició d’aprenentatges significatius i funcionals i permeten a l’infant planificar i trobar les seves pròpies estratègies per anar progressant d’una manera responsable i autònoma en petit grup.

Les propostes són diferents en cada un dels cursos i estan orientades en diferents àmbits: art, llenguatge matemàtic, construccions, espai sensorial, joc simbòlic, motriu i zona de relaxació.

Tallers d'ambients

Activitats guiades per l’adult, en un espai ambientat i interactuant amb els materials.

Benestar

Treballem l’educació emocional, el yoga, perquè els infants s’iniciïn per entendre, expressar i gestionar les seves emocions i sentiments.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+