Procés d'acollida i familiarització

Des de l’escola intentem que el procés de familiarització i d’acollida sigui viscut de forma positiva tant per part de les famílies com dels infants, aquest procés és l’inici d’un llarg període d’escolarització i per això volem que sigui un procés viscut amb respecte i confiança.

Parlar conjuntament de l’adaptació amb les famílies, abans de l’entrada a l’escola ens permet parlar que cada infant s’adapta d’una manera diferent, que el procés d’acollida ha de ser flexible i adaptable als infants i al context social i familiar.

Els primers dies lectius del calendari escolar és quan comença el període de familiarització d’una durada variable segons com ho visqui cada infant, pactarem uns horaris amb les mestres que s’aniran ampliant progressivament respectant al màxim les necessitats d’infants i famílies per tal d’aconseguir que els infants es vinculin amb el grup i amb l’adult de referència.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+