Material escolar

El primer dia de classe tots els infants han de portar el material escolar establert per cada curs. Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognoms en lloc visible. Trobareu la llista al portal famílies d’aquest mateix apartat del web.

Durant el curs els infants utilitzen, per treballar a l’aula, material escolar fungible (fotocòpies, pintura, cartolines…) que les mestres els proporcionen.

Equip de psicomotricitat i bata de pintura
Els xandall de l’escola d’estiu i/o d’hivern són obligatoris per tothom a les classes de Psicomotricitat, competicions esportives (EI5) i excursions.

Els Infants de Parvulari NOMÉS necessiten una bata per l’Atelier.

Tot ha d’anar marcat amb el nom i cognoms de l’alumne/a, en un lloc fàcilment visible. En els penjadors de cada infant, ha d’haver-hi la bossa de roba amb els recanvis de roba.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+