Projecte Infantil 2 anys

La Llar d’Infants representa el primer contacte dels infants amb el món social. Per això els proporcionem un ambient apropiat, atenent cada una de les seves necessitats i potenciant que l’infant assoleixi el grau de seguretat afectiva i emocional necessària.

A mesura que es van adaptant, fomentem l’aprenentatge, la interiorització d’hàbits i el respecte per les normes de convivència, promovent el diàleg diari entre família i escola per tal d’afavorir la participació conjunta en l’educació dels infants.

Com treballem?

Experiències d’aula

L’experimentació permet als infants aprendre a partir de l’experiència directa amb els materials. Les sensacions que experimenten a través dels sentits els permeten adquirir aprenentatges significatius utilitzant gran diversitat de llenguatges.

Racons

Els racons s’organitzen dins l’aula en grups reduïts per facilitar les relacions entre els infants i els materials, on poder compartir i fer tasques conjuntament i poder atendre la diversitat.

Afavoreixen l’adquisició d’aprenentatges significatius i funcionals i permeten a l’infant planificar i trobar les seves pròpies estratègies per anar progressant d’una manera responsable i autònoma en petit grup.

Les propostes són diferents en cada un dels cursos i estan orientades en diferents àmbits: art, llenguatge matemàtic, construccions, espai sensorial, joc simbòlic, motriu i zona de relaxació.

Tallers d'ambients

Activitats guiades per l’adult, en un espai ambientat i interactuant amb els materials.

Benestar

Treballem l’educació emocional, el yoga, perquè els infants s’iniciïn per entendre, expressar i gestionar les seves emocions i sentiments.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+