FAQs – Com serà el procés d’integració de Joviat Escola a la xarxa pública?

Escola Joviat s’integrarà a la xarxa pública el pròxim curs d’infantil fins a ESO, convertint-se en el primer institut-escola del Centre Històric de Manresa. Com és d’esperar, el procés d’integració genera algunes preguntes i dubtes que hem intentat respondre en les reunions obertes amb les famílies i que recollim digitalment en aquest espai perquè les podeu consultar.

Preguntes més destacades (horaris, ràtios, equip humà i pagament mensual)

Estem parlant d'una nova escola?

Estem parlant d’un institut-escola pública, amb el mateix projecte, equip humà i instal·lacions de Joviat.

El nou centre públic deixarà de cobrir l'hora extra diària de les concertades?

Sí es mantindrà la sisena hora, la nova direcció decidirà com serà.

Hi haurà canvis fins a final de curs?

Fins a final de curs tot seguirà igual. Quan el departament ho decideixi, assignarà el/la  nou/va director/a que es presentarà a l’equip docent, alumnat i famílies. El nomenament oficial serà l’1 de juliol.

Quina ràtio i quines línies hi haurà a I3 el curs 2023-34?

La voluntat és que surtin amb 3 línies, amb un màxim de 20 alumnes, tal com marca la nova normativa vigent. Cal puntualitzar que les poblacions de més 10.000 habitants (com és el cas de Manresa) poden augmentar o disminuir el nombre d’alumnes per línia segons la necessitat.

L’alumnat de Joviat mantindrà la seva plaça?

Sí, la integració a la xarxa pública garanteix totes les places de l’alumnat que ja assisteix al centre.

 

Escola - Joviat seguirà sent zona única?

Sí, l’elecció escolar es farà sense condicionants geogràfics a Manresa.

 

L’escola passarà a ser d’alta complexitat?

Les escoles han de cumplir amb un 30% d’alumnat amb Necessitats Especials que actualment ja compleix Escola Joviat.

L’alumnat d’ESO seguirà amb el mateix horari?

L’alumnat d’ESO passarà de fer dues tardes a fer-ne tres, ja que complirà amb la normativa d’Institut-Escola i farà 30 hores la setmana.

El professorat continua?

Sí, tot el professorat continua.

Haurem de continuar pagant fins a final de curs?

Sí, haureu de seguir pagant la quota fins a final de curs. L’escola pública començarà a partir de l’1 de setembre de 2023.

Què passa si volem anar a una altra escola concertada? Hi haurà places disponibles?

Via preinscripció, com es fa ara.

Sobre el paper de l’AFA

Què passarà amb l'AFA?

L’AFA segueix i agafa més força al costat de la direcció.

Hi haurà l’hora d’acollida?

Dependrà de la decisió i gestió de l’AFA juntament amb l’equip directiu, però en principi es vol mantenir.

Hi haurà el mateix servei de menjador?

Sí, el servei de menjador seguirà oferint-lo l’empresa FRoca complint amb el decret del Departament d’Educació i per tan, serà una mica més econòmic.

Deixarà d'existir l'OkSchool?

Sí, l’anglès es podrà integrar com a extraescolar segons decideixi la nova direcció i/o l’AFA.

Sobre la nova direcció del centre

Coneixerem la nova direcció abans d'acabar el curs?

Quan el departament ho decideixi, assignarà el/la  nou/va director/a que es presentarà a l’equip docent, alumnat, famílies. El nomenament oficial serà l’1 de juliol.

Amb qui ens hem d'informar sobre el funcionament del curs que ve, si els que dirigiu ara l'escola ja no la dirigireu el curs que ve?

A nosaltres mateixos fins a final de curs i durant el procés de transició a les persones que siguin les assignades.

Sobre el projecte educatiu

Canviaran els temaris que estudien els nostres infants?

No canviaran, el projecte és el mateix.

Es mantenen els nivells d’aprenentatge a les classes, pel que fa a l’anglès o les matemàtiques?

El projecte educatiu es manté i de fet, era una de les condicions innegociables per a fer la integració de l’escola a la xarxa pública. Sempre es respectarà l’autonomia de centre, com en tots els centres educatius públics del país.

Més preguntes

De qui ha estat la culpa, de tot aquest procés?

De ningú, evolució de la realitat social i econòmica de la ciutat i del país.

Com els hi hem d'explicar als nostres fills i filles?

Confieu que els tutors i tutores ho explicaran molt bé!

Hi ha una història al darrera de molts i molts anys…

Com afecta a l'activitat que feu a l'altre edifici?

Positivament i els ensenyaments de Batxillerat i Cicles Formatius queda molt reforçada.

Si teniu més preguntes les podeu fer arribar a través d’aquest formulari i si s’escau, les afegirem al llistat de Preguntes Freqüents perquè també donin resposta a altres famílies que puguin tenir les mateixes inquietuds.

Segons anem avançant us anirem informant i convocarem reunió amb les famílies.

 

  -Més preguntes sobre el procés d'integració-

  Nom*

  Primer cognom*

  2n cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  De quin alumne/a ets pare o mare

  Deixa aquí la teva pregunta

  * Camps obligatoris

  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.