Projectes ESO

Projecte Esfera a 1r cicle

Projecte de secundària basat en aprenentatges vivencials i significatius, en el qual volem que l’alumnat sigui el centre del seu propi aprenentatge.
Potenciem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, la comunicació, l’autonomia, la creativitat i el pensament crític.
Les tutories individuals i l’educació emocional ens faciliten el treball d’acompanyament dels adolescents.

Projectes interdisciplinaris

Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos TAC i organitzats en grups cooperatius. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.

· 1r “Olimpíades ESO-ONE”
· 2n “BOOST! Breaking News”
· 3r “Manresa 2018”
· 4t “Cultura emprenedora”

Aprendre a investigar i investigar per comprendre

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, en l’àmbit científico-tecnològic, incorporant l’aprenentatge basat en problemes: robótica, laboratori i taller.

Esports

Fomentar hàbits de vida saludables, efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar la continuïtat de la pràctica esportiva.

 • “Dinamitzem les convivències”. Aprenentatge entre iguals i significatiu on alumnes de Grau Superior d’Esports elaboren i realitzen les dinàmiques de cohesió i activitats lúdiques com a monitors, amb la supervisió del professorat.
 • 1r cicle. Els alumnes gaudeixen d’un ampli ventall d’activitats i esports fora del centre i amb la col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat amb l’objectiu d’experimentar totes les possibilitats del seu entorn.
 • 2n cicle. Els propis alumnes decideixen l’orientació de la seva pràctica esportiva segons la seva iniciativa, dins d’un marc de continguts establert.

Setmana de la Salut

Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què es realitzen diferents activitats que incideixen en quatre àmbits:

 • Coneixement del cos i del cor
 • Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
 • Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
 • Pràctica d’activitats físiques saludables

Hort ecològic a l’escola

Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura, el respecte i la sostenibilitat.

Àmbit cultural i valors

 • Servei comunitari a 3r. Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
 • Pensem-hi a 3r. Projecte de coneixement i d’aprofundiment en les desigualtats socials: pobresa, educació, discapacitat, solidaritat i conflictes.
 • El capità fantàstic a 4t. Projecte de reflexió i compromís a partir de l’anàlisi cinematogràfica al voltant de temes com la mort, l’amor, l’amistat…, amb l’ús d’eines com ara el mindfulness.

Àmbit social

 • Visita a les muralles medievals a 2n. Projecte on els alumnes esdevenen guies experts per a les famílies del patrimoni medieval de la nostra ciutat.
 • Ruta Modernista a 4t. Projecte on els alumnes esdevenen guies per a la resta de companys del Modernisme a Sitges.
 • Debats a l’aula a 4t. Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les ideologies vigents al segle XXI.
 • Memòria històrica a 4t. Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA
CONTACTE FAMÍLIA