Projectes

Projectes interdisciplinaris

Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos TIC. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.

1r “Olimpíades ESO-ONE”. Projecte que permet conèixer i crear els Jocs Olímpics a l’època grega per part de l’alumnat. Organitzats en grups cooperatius corresponents a polis diferents.

2n “BOOST! Breaking News. Projecte que proposa crear un programa magazine de televisió per grups amb temàtiques diverses i formats diferents. Organitzats en grups cooperatius.

3r “Promocionem Manresa”. Projecte que té com a objectiu l’elaboració d’un espot publicitari a partir de l’encàrrec de l’Ajuntament de promocionar els encants i les meravelles de la nostra ciutat. Organitzats en grups cooperatius.

4t “Cultura emprenedora”. Estudi de tots els passos per elaborar un producte o una empresa i l’elaboració real o virtual d’aquest producte o empresa que es presenta a una fira oberta a les famílies i comunitat docent.

Fem de científics

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, en l’àmbit cientifico-tecnològic incorporant l’aprenentatge basat en problemes:
Robòtica, lab-science, taller i Matemàtiques.

Esports

Fomentar hàbits de vida saludables efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar la continuïtat de la pràctica esportiva.

1r
Esports d’equip (futbol, bàsquet, handbol) amb alumnes de grau superior, jocs tradicionals, balls dirigits, atletisme, judo, gimnàstica esportiva, acrosport, korftbol i natació.

2n
Esport d’equip (hoquei i rugbi), esports amb alumnes de grau superior, esports alternatius i balls de saló.

3r
Els alumnes trien l’esport a fer cada dues sessions.
Macrojocs (jocs a grans espais), esports individuals (bàdminton i ping-pong), orientació, esports d’equip (voleibol i beisbol). Elecció d’esports d’equip o individual.

4t
Futbol /Beisbol /Voleibol/ Hoquei
Activitat dirigida al gimnàs DUO.
Elecció d’esports d’equip o activitats de cos-consciència i rítmiques.
Activitat de gimnàstica a les instal·lacions de l’EGIBA.

Setmana de la Salut

Dins del projecte de Salut Integral “SI!”, que té com a objectiu disminuir el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició d’hàbits saludables, celebrem la Setmana de la Salut incidint en els quatre àmbits del projecte:
· Coneixement del cos i del cor
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
· Pràctica d’activitats físiques saludables

Àmbit cultura i valors

Servei comunitari a 3r. Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Pensem-hi a 4t. Projecte de coneixement i d’aprofundiment en les desigualtats socials: pobresa, educació, discapacitat, solidaritat i conflictes.

Àmbit social

Visita a les muralles medievals a 2n. Projecte on els alumnes esdevenen guies experts per a les famílies del patrimoni medieval de la nostra ciutat.

Ruta Modernista a 4t. Projecte on els alumnes esdeven guies per a la resta de companys a Sitges.

Debats a l’aula a 4t. Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les ideologies vigents al segle XXI.

Memòria històrica a 4t. Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA