Projectes ESO

Projecte Esfera a 1r cicle

Projecte de secundària basat en aprenentatges vivencials i significatius, en el qual volem que l’alumnat sigui el centre del seu propi aprenentatge.
Potenciem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, la comunicació, l’autonomia, la creativitat i el pensament crític.
Les tutories individuals i l’educació emocional ens faciliten el treball d’acompanyament dels adolescents.

· Bon dia
· Matèries-Àmbits
· TED/Lectura
· Projectes interdisciplinaris
· Tallers
· ABP
· Oratòria
· Cinefòrum (Filosofia 3-18)

Projectes interdisciplinaris

Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos TAC i organitzats en grups cooperatius. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.

· 1r “Olimpíades ESO-ONE”
· 2n “BOOST! Breaking News”
· 3r “Cases d’algú”
· 4t “Cultura emprenedora”

Àmbit cientificotecnològic

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, incorporant l’aprenentatge  basat en
problemes: robòtica, laboratori i taller.

Hort ecològic a l’escola. Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura,
el respecte i la sostenibilitat.

Setmana de la Salut. Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què es realitzen diferents activitats que incideixen en quatre àmbits:
> Coneixement del cos i del cor
> Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
> Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
> Pràctica d’activitats físiques saludables

Àmbit educació física

Fomentar hàbits de vida saludables, efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar la continuïtat de la pràctica esportiva.

  • “Dinamitzem les convivències”. Aprenentatge entre iguals i significatiu on alumnes de Grau Superior d’Esports elaboren i realitzen les dinàmiques de cohesió i activitats lúdiques com a monitors, amb la supervisió del professorat.
  • 1r cicle. Els alumnes gaudeixen d’un ampli ventall d’activitats i esports fora del centre i amb la col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat amb l’objectiu d’experimentar totes les possibilitats del seu entorn.
  • 2n cicle. Els propis alumnes decideixen l’orientació de la seva pràctica esportiva segons la seva iniciativa, dins d’un marc de continguts establert.

Setmana de la Salut

Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què es realitzen diferents activitats que incideixen en quatre àmbits:

  • Coneixement del cos i del cor
  • Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
  • Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
  • Pràctica d’activitats físiques saludables

Hort ecològic a l’escola

Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura, el respecte i la sostenibilitat.

Àmbit cultura i valors

La nostra promoció a 1r.  Projecte  que  pretén fomentar la cohesió i la identitat del grup amb l’elaboració del nom de la promoció. A través del treball cooperatiu.

Fem un concert a 2n. Projecte que té com a objectiu millorar la capacitat d’expressió, d’empatia, augmentar l’autoestima i el treball en equip.

Servei comunitari a 3r. Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Pensem-hi a 3r. Projecte de coneixement i d’aprofundiment en les desigualtats socials: pobresa, educació, discapacitat, solidaritat i conflictes.

El capità fantàstic a 4t. Projecte de reflexió i compromís a partir de l’anàlisi cinematogràfica al voltant de temes com la mort, l’amor, l’amistat…, amb l’ús d’eines com ara el mindfulness.

Àmbit social

Visita a les muralles medievals a 2n. Projecte on els alumnes esdevenen guies experts per a les famílies del patrimoni medieval de la nostra ciutat.

Debats a l’aula a 4t. Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les ideologies vigents al segle XXI.

Memòria històrica a 4t. Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA
CONTACTE FAMÍLIA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+