Projectes ESO

Projecte Esfera

Projecte de secundària basat en aprenentatges vivencials i significatius, en el qual volem que l’alumnat sigui el centre del seu propi aprenentatge.

Potenciem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, la comunicació, l’autonomia, la creativitat i el pensament crític.
Les tutories individuals i l’educació emocional ens faciliten el treball d’acompanyament dels adolescents.

Bon dia | Matèries i jornades d’Àmbit | TED/Lectura
Projectes transversals | Tallers | ABP
Oratòria | Cinefòrum (Filosofia 3-18)

Projectes interdisciplinaris

Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos TAC i organitzats en grups cooperatius. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.

· 1r “Olimpíades”
· 2n “Del paper a la càmera”
· 3r “Cos i moviment”
· 4t “Cultura emprenedora”

Àmbit cientificotecnològic

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar  la informació que es rep, predir i prendre  decisions amb iniciativa i autonomia, incorporant l’aprenentatge  basat en problemes: robòtica, laboratori i taller.

Hort ecològic a l’escola. Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura,
el respecte i la sostenibilitat.

Setmana de la Salut. Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què  es realitzen diferents activitats que incideixen en quatre àmbits:
> Coneixement del cos
> Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
> Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
> Pràctica d’activitats físiques saludables

Àmbit educació física

Fomentar hàbits de vida saludables, efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar-ne la pràctica.

“Dinamitzem les convivències” Aprenentatge entre iguals i significatiu on alumnes de Grau Superior d’Esports elaboren i realitzen les dinàmiques de cohesió i activitats lúdiques com a monitors, amb la supervisió del professorat.

L’alumnat gaudeix d’un ampli ventall d’activitats i esports fora del centre i amb la col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat amb l’objectiu d’experimentar totes les possibilitats del seu entorn.

ESO4. El propi alumnat decideix l’orientació de la seva pràctica esportiva segons la seva iniciativa, dins d’un marc de continguts establert.

Àmbit cultura i valors

La nostra promoció a 1r. Projecte que pretén fomentar la cohesió i la identitat del grup amb l’elaboració del nom de la promoció, a través del treball cooperatiu.

Fem un concert a 2n. Projecte que té com a objectiu millorar la capacitat d’expressió, d’empatia, augmentar l’autoestima i el treball en equip.

Servei comunitari a 3r. Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Àmbit social

Visita a les muralles medievals a 2n. Projecte on els alumnes esdevenen guies experts per a les famílies del patrimoni medieval de la nostra ciutat.

Debats a l’aula a 4t. Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les ideologies vigents al segle XXI.

Memòria històrica a 4t. Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+