Projectes ESO

Projecte Esfera

Projecte de secundària basat en aprenentatges vivencials i significatius, en el qual volem que l’alumnat sigui el centre del seu propi aprenentatge.

Potenciem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, la comunicació, l’autonomia, la creativitat i el pensament crític.
Les tutories individuals i l’educació emocional ens faciliten el treball d’acompanyament dels adolescents.

Bon dia | Matèries i jornades d’Àmbit | TED/Lectura
Projectes transversals | Tallers | ABP
Oratòria | Filosofia 3-18

ESO-JOVIAT-Aprenentatge-musical

Projectes interdisciplinaris

Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos TAC i organitzats en grups cooperatius. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.

ESO1: “La Cúpula de Leonardo”
ESO2: “Breaking News”
ESO3: “Smart Cities”
ESO4: “El viatge de Houdini”

ESO-JOVIAT-Origens-la-llavor
ESO-JOVIAT-expressio-artistica

Àmbit cientificotecnològic

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar  la informació que es rep, predir i prendre  decisions amb iniciativa i autonomia, incorporant l’aprenentatge  basat en problemes: robòtica, laboratori i taller.

Hort ecològic a l’escola. Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura,
el respecte i la sostenibilitat.

Setmana de la Salut. Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què  es realitzen diferents activitats que incideixen en quatre àmbits:
> Coneixement del cos
> Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
> Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
> Pràctica d’activitats físiques saludables

ESO-JOVIAT-lorigen-de-lesfera

Àmbit educació física

Fomentar hàbits de vida saludables, efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar-ne la pràctica.

“Dinamitzem les convivències” Aprenentatge entre iguals i significatiu on alumnes de Grau Superior d’Esports elaboren i realitzen les dinàmiques de cohesió i activitats lúdiques com a monitors, amb la supervisió del professorat.

L’alumnat gaudeix d’un ampli ventall d’activitats i esports fora del centre i amb la col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat amb l’objectiu d’experimentar totes les possibilitats del seu entorn.

Àmbit cultura i valors

La nostra promoció a 1r. Projecte que pretén fomentar la cohesió i la identitat del grup amb l’elaboració del nom de la promoció, a través del treball cooperatiu.

Servei comunitari a 3r. Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Àmbit social

Debats a l’aula a 4t. Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les ideologies vigents al segle XXI.

Memòria històrica a 4t. Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+