Projectes

Projecte Esfera a 1r cicle

Projecte de secundària basat en aprenentatges vivencials i significatius, en el qual volem que l’alumnat sigui el centre del seu propi aprenentatge.
Potenciem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, la comunicació, l’autonomia, la creativitat i el pensament crític.
Les tutories individuals i l’educació emocional ens faciliten el treball d’acompanyament dels adolescents.

Projectes interdisciplinaris

Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos TAC i organitzats en grups cooperatius. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.

· 1r “Olimpíades ESO-ONE”
· 2n “BOOST! Breaking News”
· 3r “Manresa 2018”
· 4t “Cultura emprenedora”

Hort ecològic a l’escola

Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura, el respecte i la sostenibilitat.

Aprendre a investigar i investigar per comprendre

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, en l’àmbit científico-tecnològic, incorporant l’aprenentatge basat en problemes: robótica, laboratori i taller.

Esports

Fomentar hàbits de vida saludables, efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar la continuïtat de la pràctica esportiva.

 • “Dinamitzem les convivències”. Aprenentatge entre iguals i significatiu on alumnes de Grau Superior d’Esports elaboren i realitzen les dinàmiques de cohesió i activitats lúdiques com a monitors, amb la supervisió del professorat.
 • 1r cicle. Els alumnes gaudeixen d’un ampli ventall d’activitats i esports fora del centre i amb la col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat amb l’objectiu d’experimentar totes les possibilitats del seu entorn.
 • 2n cicle. Els propis alumnes decideixen l’orientació de la seva pràctica esportiva segons la seva iniciativa, dins d’un marc de continguts establert.

Setmana de la Salut

Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què es realitzen diferents activitats que incideixen en quatre àmbits:

 • Coneixement del cos i del cor
 • Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
 • Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
 • Pràctica d’activitats físiques saludables

Àmbit cultural i valors

 • Servei comunitari a 3r. Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
 • Pensem-hi a 3r. Projecte de coneixement i d’aprofundiment en les desigualtats socials: pobresa, educació, discapacitat, solidaritat i conflictes.
 • El capità fantàstic a 4t. Projecte de reflexió i compromís a partir de l’anàlisi cinematogràfica al voltant de temes com la mort, l’amor, l’amistat…, amb l’ús d’eines com ara el mindfulness.

Àmbit social

 • Visita a les muralles medievals a 2n. Projecte on els alumnes esdevenen guies experts per a les famílies del patrimoni medieval de la nostra ciutat.
 • Ruta Modernista a 4t. Projecte on els alumnes esdevenen guies per a la resta de companys del Modernisme a Sitges.
 • Debats a l’aula a 4t. Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les ideologies vigents al segle XXI.
 • Memòria històrica a 4t. Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA
Sebuah sistem pengumpulan kompleks visit their website dapat terdiri dari ribuan mil dari pipa, interkoneksi pabrik pengolahan ke atas dari 100 sumur di daerah
We’re not the have a peek at this web page beloit poetry journal anymore