Expressió ESO

Lectura

ESO-JOVIAT-Investigacio-al-laboratori

Un espai de lectura lliure. Els alumnes poden triar els llibres que més els motiven en diferents llengües i elaborar posteriorment el seu diari de lectura. A més, comparteixen les seves preferències i gustos literaris amb els/les companys/es.

Exposicions orals en català, castellà, anglès i francès

Per aprendre a expressar-se en públic a través de tècniques de modulació i autocontrol, elaboració d’un guió, recerca d’informació i preparació de material TAC, cada alumne/a realitza diverses exposicions orals. Algunes es graven en vídeo i es visualitzen posteriorment per analitzar-les i prendre consciència del que poden millorar.

Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta, a 2n i a 4t

Per fomentar la lectura de la llengua catalana en veu alta i treballar l’entonació, el ritme, l’expressió, afavorint–ne la comprensió lectora.

Dia de les Lletres

Eina cultural fonamental per estimular la creativitat poètica catalana i narrativa castellana, fer una contribució valuosa a la construcció del cànon literari de la poesia i de la narrativa moderna i contemporània.

Expressió artística

Educació Visual i Plàstica: Pretén expressar les formes naturals i la seva estructura, representar el paisatge urbà amb perspectiva, i fomentar les activitats per preparar els alumnes en el camp del disseny, creant productes gràfics, tridimensionals i audiovisuals, que siguin funcionals i estètics.

Expressió musical

Música a ESO1 i ESO2: Cuida’t la veu i percussió corporal. La pràctica vocal permet que l’alumnat s’apropi a la música com a objecte de coneixement i com a font de sensibilitat i plaer estètic, alhora que es fonamenta la coordinació, la sensibilització del cos i el desenvolupament de la capacitat de concentració.

Música a 4t: La finalitat és poder conèixer amb més profunditat la música actual, els seus consumidors, la seva forma i instrumentació. Fem una mirada al passat per prendre consciència de com ha arribat a ser com és.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+