Anglès i francès ESO

ESO-JOVIAT-Espai-de-lectura

English

Per dotar els alumnes de les competències bàsiques i mitjançant un aprenentatge significatiu dediquem temps lectiu, de 1r a 4t, a treballar “Projects”, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

Diploma Dual. 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r Batxillerat

Creat i desenvolupat per Academica. És el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet obtenir al mateix temps l’American High School Diploma, de forma que l’alumnat assoleix la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units al finalitzar la High School (escolarització americana).

logo_Academica_white

Francès

Per dotar els alumnes dels coneixements elementals d’una segona llengua estrangera.

Immersió lingüística a França
Durant 5 dies, els nois/es són acollits per famílies franceses, alhora que realitzen activitats de formació i aprenentatge significatiu.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+