Anglès i francès

Projects

Per dotar els alumnes de les competències bàsiques mitjançant un aprenentatge significatiu, dediquem temps lectiu, de 1r a 4t, a treballar “Projects” amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Per treballar alguns continguts curriculars es fa servir l’anglès i el francès com a llengües vehiculars:

· “Medieval Age and legends a 2n”. Projecte de socials en anglès on els alumnes, a partir de la lectura del llibre “King Arthur and his knights”, esdevenen professors dels companys, mostrant una de les llegendes i l’època medieval.

· “La Révolution Française a 4t”. Projecte de Socials en francès en el qual els alumnes expliquen la Revolució Francesa amb l’ús de les TIC.

· “Human Rights a 4t”. Projecte de Socials en anglès en el qual s’aprofundeix en els drets de les persones en el món d’avui.

Shake It a 2n

Projecte de música en anglès on els alumnes tenen com a objectiu la producció d’un concert de Pop-Rock, cantant, ballant i tocant instrument.

eTwinning: European Languages a 1r

Projecte europeu amb escoles d’Holanda, Grècia, França, Polònia, Noruega, entre d’altres, en el qual s’intercanvien treballs relacionats amb les diferents llengües i cultures d’Europa.

Centre Méditerranéen d´Études Françaises a Cap d’Ail (Costa Blava) a 3r (opcional)

Durant 5 dies, els nois/es conviuen en un campus internacional amb alumnes d’altres nacionalitats incorporant de forma significativa la llengua francesa.

Descarrega’t la fitxa informativa d’ESO

DESCARREGA'T FITXA