ESO

L’Educació Secundària pretén facilitar un procés educatiu de descoberta, esperit crític i reflexiu, autonomia i responsabilitat per incorporar-se al món dels adults, que s’inicia a primària i continua amb l’obertura d’un ventall de possibilitats d’ensenyaments postobligatoris.

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges competencials, afectius i socials que els permeti saber dir, saber fer, saber pensar i saber sentir, mitjançant activitats i projectes interdiscisplinaris que fomenten el desenvolupament de la capacitat crítica i de reflexió, així com també l’adquisició d’habilitats instrumentals, tècniques i d’expressió. Tot això en un marc en què es potencien els valors ciutadans, la capacitat de relació i el treball en equip.

És important trobar l’automotivació i despertar el talent per contribuir a un aprenentatge significatiu a través de tots els sentits.

En finalitzar l’etapa d’ESO, els alumnes que l’hagin completat satisfactòriament tenen la possibilitat d’accedir al món laboral o bé de continuar a l’Escola els seus estudis a Batxillerat o a la Formació Professional.

La nostra missió

Som una fundació educativa que ofereix formació al llarg de tota la vida.

El nostre Nord. La Visió

Una escola de vida per a un món sostenible.
Sentim l’escola des d’una perspectiva sistèmica i humanista que ens dóna l’oportunitat de compartir aprenentatges significatius per al nostre desenvolupament personal i professional, recuperant el contacte amb la terra, cooperant, intercanviant i descobrint.

El nostre compromís

Establir vincles de confiança amb els adolescents i les seves famílies.

Horari

MATÍ:
· Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8:15 h a 13:30 h
· Divendres: de 8:15 h a 13:45 h

TARDA:
· Dilluns, dimarts i dijous de 15:00 h a 17:00 h

Cada dia, a l’acabar les classes, els alumnes poden gaudir dels beneficis de l’aula d’estudi, un espai on treballen individualment o per grups i finalitzen les seves tasques escolars, respectant l’ordre i el silenci.

Dilluns, dimarts i dijous de 17:00 h a 18:00 h
Dimecres i divendres de 15:00 h a 16:00 h

Transport (Bus Manresa)

Parada de bus davant l’escola: línia L4
Parada a prop de l’escola: línia L8
C. Guimerà, parada de totes les línies urbanes de Manresa

DESCARREGA'T FITXA
ANAR AL BLOG
CONTACTE FAMÍLIA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+