Projectes

Amics lectors

Un espai de trobada on la lectura i la companyonia van de la mà, involucrant els alumnes de cicle superior i de cicle inicial en la responsabilitat i el compromís. Gaudeixen plegats del plaer de compartir lectures i moments de complicitat.

Aprendre a investigar i investigar per comprendre

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, en els projectes de medi, basats en l’experimentació i el treball cooperatiu.

“Arrels i ales”

Projectes interdisciplinaris per conèixer la història de cadascú i els sistemes socials als quals pertanyem. Es realitza un projecte a cada nivell:
1r: “La meva història”
2n: “T’estimo, escola”
3r: “Manresa, la meva ciutat”
4t: “Catalunya, el meu país”
5è: “Ens obrim al món”
6è: “L’autobiografia: arrels, somnis i ales”

Binding, a 1r

Amb l’entrenament Binding pretenem reforçar i estimular els infants, per tal de que millorin significativament la seva competència lectora i això repercuteixi en un millor rendiment acadèmic.

Racons, a 1r, 2n i 3r

Espais preparats per poder treballar les capacitats de l’infant d’una manera autònoma i amb material manipulable.

Escacs, a 4t

Introducció als escacs com a disciplina per potenciar els seus valors i beneficis: silenci, concentració i presa de decisions.

Tallers «Sent x 100 Talents», a 4tTallers «Sent x 100 Talents», a 4t

Per identificar i potenciar els seus talents i habilitats, se’ls proposen tres blocs de tallers: «Comunica’t», «Mou-te» i «Inspira’t», i ells escullen el seu propi itinerari triant un taller trimestral de cada bloc.

Cultura emprenedora, a 5è

Creació d’una cooperativa: constitució, disseny de la imatge corporativa, difusió, comunicació, sol·licitud de crèdit a una banca, producció, venda final en un mercat municipal i aportació dels beneficis a un projecte d’interès social.

Esports

Iniciació a diferents modalitats esportives, al llarg de l’Educació Primària:
. Activitats, jocs d’iniciació esportiva i natació,
a 1r i 2n
. Esports de raqueta, a 3r
. Futbol sala, a 3r
. Gimnàstica artística, a 3r i 4t
. Iniciació al beisbol, de 3r a 6è
. Minibàsquet, a 4t
. Shootball, a 4t i 5è
. Voleibol, a 4t i 6è
. Minihandbol, a 5è
. Atletisme, a 5è i 6è
. Ping-pong, a 5è i 6è
. Korfball, a 6è

Hort ecològic a l’escola

Per oferir als nostres alumnes una educació mediambiental, basada en la cura, el respecte i la sostenibilitat.

Setmana de la Salut

Dins del projecte de Salut Integral “SI!”, que té com a objectiu disminuir el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició d’hàbits saludables, celebrem la Setmana de la Salut incidint en els quatre àmbits del projecte:
· Coneixement del cos i del cor
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Gestió emocional com a prevenció de les
addiccions
· Pràctica d’activitats físiques saludables

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.