Projectes

Aprendre a investigar i investigar per comprendre

Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, en els projectes de medi, basats en l’experimentació i el treball cooperatiu.

“Arrels i ales”

Projectes interdisciplinaris per conèixer la història de cadascú i els sistemes socials als quals pertanyem. Es realitza un projecte a cada nivell:

1r: “La meva història”
2n: “T’estimo, escola”
3r: “Manresa, la meva ciutat”
4t: “Catalunya, el meu país”
5è: “Ens obrim al món”
6è: “L’autobiografia: arrels, somnis i ales”

Cultura emprenedora, a 5è

Creació d’una cooperativa: constitució, disseny de la imatge corporativa, difusió, comunicació, sol·licitud de crèdit a una banca, producció, venda final en un mercat municipal i aportació dels beneficis a un projecte d’interès social.

Escacs, a 4t

Introducció als escacs com a disciplina per potenciar els seus valors i beneficis: silenci, concentració i presa de decisions.

Esports

Iniciació a diferents modalitats esportives, al llarg de l’Educació Primària:

. Activitats, jocs d’iniciació esportiva i natació, a 1r i 2n
. Esports de raqueta, a 3r
. Futbol sala, a 3r
. Gimnàstica artística, a 3r i 4t
. Iniciació al beisbol, de 3r a 6è
. Minibàsquet, a 4t
. Shootball, a 4t i 5è
. Voleibol, a 4t i 6è
. Minihandbol, a 5è
. Atletisme, a 5è i 6è
. Ping-pong, a 5è i 6è
. Korfball, a 6è

Racons, a 1r i 2n

Realització oberta i simultània d’activitats de tipus cognitiu, manipulatives i simbòliques, amb l’acompanyament de dues mestres dins l’aula.

Setmana de la Salut

Dins del projecte de Salut Integral “SI!”, que té com a objectiu disminuir el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició d’hàbits saludables, celebrem la Setmana de la Salut incidint en els quatre àmbits del projecte:
· Coneixement del cos i del cor
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
· Pràctica d’activitats físiques saludables

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària

DESCARREGA'T FITXA