Anglès

Projects

Per dotar els alumnes d’una de les competències bàsiques imprescindibles per al segle XXI, dediquem una hora complementària, de 1r a 6è, a treballar el que anomenem “Projects”, a cicle inicial amb dues mestres dins de l’aula, i de 3r a 6è amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

  • A cicle inicial: «English in action», una sessió setmanal amb mig grup classe.
  • A cicle mitjà: «Art&Crafts», dues sessions setmanals amb dos mestres a l’aula.
  • A cicle superior: «Physical Education», dues sessions setmanals.

Intercanvi cultural amb una escola de Lituània, a 5è

Per conèixer i donar a conèixer la nostra Escola, la nostra ciutat i el nostre país, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària.

DESCARREGA'T FITXA
Sebuah sistem pengumpulan kompleks visit their website dapat terdiri dari ribuan mil dari pipa, interkoneksi pabrik pengolahan ke atas dari 100 sumur di daerah
Sahyoun in one of the clubs in beirut city in my essay writing service writemypaper4me.org beloved country lebanon, july 2010 nature is what I love best