Anglès

Projects

Per dotar els alumnes d’una de les competències bàsiques imprescindibles per al segle XXI, dediquem una hora complementària, de 1r a 6è, a treballar el que anomenem “Projects”, a cicle inicial amb dues mestres dins de l’aula, i de 3r a 6è amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Per treballar algunes matèries curriculars en llengua anglesa:

  • A cicle inicial: «English in action», una sessió setmanal amb mig grup classe.
  • A cicle mitjà: «Art&Crafts», dues sessions setmanals amb dos mestres a l’aula.
  • A cicle superior: «Physical Education», dues sessions setmanals.

Intercanvi cultural amb una escola de Lituània, a 5è

Com a projecte significatiu, per conèixer i donar a conèixer la nostra Escola, la nostra ciutat i el nostre país, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Descarrega’t la fitxa informativa de Primària.

DESCARREGA'T FITXA
CONTACTE FAMÍLIA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+