INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ 2023-2024

Preinscripció 2023-2024

> Batxillerat: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 22/05/2023

> Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 12/06/2023
> Publicació de la llista d’espera del centre a 12/06/2023
> Alumnes preinscrits al centre 12/06/2023> Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 11/05/2023

> Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/05/2023
> Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 21/04/2023
> Oferta inicial de places 03/03/2023

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

P R E I N S C R I P C I Ó
> Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
> Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

M A T R Í C U L A
> Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny

Batxillerat

P R E I N S C R I P C I Ó
del 20 al 26 d’abril

M A T R Í C U L A
del 22 de juny al 3 de juliol

Us atendrem amb molt de gust de 9 h a 17 h
-> secretaria@joviat.cat  |  T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+