Informació i matriculació

IMPORTANT!!!  informació actualitzada 26/03/2020

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals.

S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tan aviat com sigui possible.

Llar d'Infants

MATRICULACIÓ oberta tot l’any

Parvulari, Primària i ESO

GESTIÓ ACADÈMICA: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
Muralla de Sant Francesc, 39 MANRESA (Barcelona) | T. 93 875 41 78 | secretariaj2@joviat.cat

Batxillerat

IMPORTANT!!!  informació actualitzada 26/03/2020

PENDENTS NOVES DATES PAP I PAU

Dates PAP per a l’accés als graus en educació infantil i en educació primària

· Matrícula convocatòria ordinària: de dimarts 18 de febrer a dilluns 2 de març de 2020.
· Dia de la prova convocatòria ordinària: Pendent d’actualització.
· 
Matrícula convocatòria extraordinària: Pendent d’actualització.
· 
Dia de la prova convocatòria extraordinària: Pendent d’actualització.
Informació i matriculació Dep. Ensenyament

Dates PAU 2020

· Prematrícula a la PAU: de dimarts 18 de febrer a dilluns 2 de març de 2020.
· Últim dia per notificació les qualificacions finals batxillerat de l’avaluació ordinària: Pendent d’actualització.
· Matrícula a la PAU convocatòria ordinària: Pendent d’actualització.
· Convocatòria ordinària: Pendent d’actualització.
· 
Tribunal especial i d’incidències: Pendent d’actualització.
· Últim dia per notificació les qualificacions finals batxillerat de l’avaluació extraordinària: Pendent d’actualització.
· Matrícula a la PAU convocatòria extraordinària: Pendent d’actualització.
· Convocatòria extraordinària: Pendent d’actualització.

GESTIÓ ACADÈMICA: De dilluns a divendres de 9 h a 17 h
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA (Barcelona) | T. 93 872 69 88 | secretaria@joviat.cat

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+