INFORMACIÓ 2021-22

Infantil 2 anys

INFANTIL 2

Parvulari, Primària i ESO

2n cicle d’Educació Infantil i Primària
del 15 al 24 de març de 2021
Educació Secundària Obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021
* Aquest any el procés de preinscripció serà de forma telemàtica.
* Demaneu cita prèvia i us atendrem telefònicament per qualsevol dubte que tingueu.
* Només es pot presentar una sol.licitud de preinscripció per alumne.
Mapa escolar aquí
Llista de sol.licituds amb la puntuació provisional (19/04/2021)
> Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària aquí
> Educació Secundària Obligatòria aquí
Del 20 al 26 d’abril de 2021: Presentació de reclamacions al barem provisional
Preinscripció per Educació Infantil (3-6 anys)
Preinscripció per Educació Primària (6-12 anys)
Preinscripció per Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Batxillerat

Us atendrem amb molt de gust de 9 h a 17 h
-> secretaria@joviat.cat  |  T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA

PREINSCRIPCIÓ batxillerat
Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

BATXILLERAT

  Contacte

  Nom*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Estic interessat/da en*:

  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+