Informació i matriculació

INFORMACIÓ i MATRICULACIÓ
ENSENYAMENTS OBLIGATORIS
secretariaj2@joviat.cat
de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h

Llar d'Infants

Infants nascuts el 2018 i 2019.

LLAR D'INFANTS

Parvulari, Primària i ESO

​​Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022:
​· Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021
· ​Educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat

INFORMACIÓ i MATRICULACIÓ
ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS
secretaria@joviat.cat
de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h

BATXILLERAT

​​Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022:
· ​Batxillerat: de l’11 al 17 de maig de 2021

  Contacte

  Nom*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Estic interessat/da en*:

  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+