RESERVA FETA CORRECTAMENT!
Professor/a: Xavier Vinyals
Trobareu el link de la cita al vostre email!
Preguem puntualitat. Gràcies.