Projectes

Psicomotricitat · Mou-te i sent

El projecte “Mou-te i sent” és un projecte d’intervenció psicomotriu preventiva
des d’una mirada sistèmica. La psicomotricitat convida els nens i nenes a moure’s, sentir, expressar-se i compartir.
Les sessions tenen cinc moments, tots ells d’igual importància:

1. Ritual d’entrada
2. Espai corporal
3. Espai emocional
4. Espai creatiu
5. Ritual de sortida

Projecte de Salut Integral

Programa que té com a objectiu disminuir el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició d’hàbits saludables.
El Projecte incideix en quatre components bàsics interrelacionats entre si:
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Pràctica d’activitat física saludable
· Coneixement del funcionament del cos i del cor
· Gestió emocional i responsabilitat social
· Esmorzars saludables: el petit mos

Projecte de ciències: laboratori dels Petits Savis

És un projecte de ciències que pretén potenciar el gust per l’experimentació, realització d’hipòtesis i manipulació de nous materials mitjançant sessions totalment vivenciades de matemàtiques, física, química i descoberta de l’entorn.

Projectes de treball

El Treball per Projectes és una metodologia globalitzada que ens porta a reflexionar i aprofundir en l’adquisició de nous coneixements.

El pas del temps

Celebració de festes tradicionals i locals: Castanyada, cagada del Tió amb les famílies, Nadal, la festa de la Llum, Dijous Gras, Carnestoltes, Vella Quaresma, elaboració de la Mona de Pasqua i Sant Jordi.

Racons i espais comuns

Espais preparats per poder treballar les capacitats de l’infant d’una manera autònoma i amb material manipulable: espai de construcció, casal dels savis i el taller.

El nostre pati

El joc infantil és la millor mostra de l’existència de l’aprenentatge espontani amb espais oberts on interactuen infants, mitjans i grans.

Descarrega’t la fitxa informativa de Parvulari.

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.