Expressió

Atelier: art i creativitat

Experimentem, creem, inventem i ens expressem. Mobiliari, estris i recursos enriqueixen les nostres possibilitats creatives. Ens ho passem molt bé descobrint noves sensacions.

Musi-Cos

És un espai preparat per treballar l’expressió corporal: teatre, dansa, titelles, musicals…

El nostre festivalet

Mostra de treball multidisciplinari de música, teatre, dansa i Atelier.

Projecte “Parlem”

Ens comuniquem en català i anglès amb les nostres mestres. Fem conferències, exposicions orals al final de cada projecte i presentem situacions comunicatives.

L’estona del conte

Diàriament la nostra mestra ens explica un conte que ens estimula el llenguatge, la fantasia i la imaginació, i ens ajuda a adquirir l’hàbit d’escoltar.

Biblioteca Infantil

Amb la biblioteca infantil pretenem desenvolupar el gust per la lectura i crear hàbits lectors.

Descarrega’t la fitxa informativa de Parvulari

DESCARREGA'T FITXA

Contacte família:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Dades del fill/a:

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Data de naixement*


* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.